Õppetöö

Valikained


Olümpiaadikursused on meie koolis esmane eelistus. Need kajastuvad tunniplaanis, toimuvad 1.-2.(3.) perioodil.
Valikkursustele registreerimine  toimub alates 02. - 06. september 2022 Stuudiumi  kaudu. 

Valikkursuste korda loe siit.

Valikkursuste nädal    toimub  23.- 29. november 2022 

 

 

 


Olümpiaadikursused on meie koolis esmane eelistus. Need kajastuvad tunniplaanis, toimuvad 1.-2.(3.) perioodil.
Valikkursustele registreerimine  toimub alates 02. - 06. september 2022 Stuudiumi  kaudu. 

Valikkursuste korda loe siit.

Valikkursuste nädal    toimub  23.- 29. november 2022 

 

 

 

Kirjandus ja film

Aine kestus: 23.11.2022 - 08.03.2023

Aine algab: 23.11.2022 - 8:30

Koolitaja: Ruth Maal

Ruum: 301

Sihtgrupp: 11.- 12.klass

Lühikirjeldus:

Kursusel tutvustatakse põhilisi filmiterminoloogiasse kuuluvaid mõisteid, tehakse lühiülevaade maailma ja Eesti filmiajaloost, võrreldakse kirjandusteost filmiga (sh vaadatakse vähemalt üht eesti kirjandusel põhinevat filmi ning üht maailmakirjandusel põhinevat filmi ning võrreldakse filmi alusteksti ning stsenaariumiga). Kursuse jooksul valmib rühmatööna 10-minutiline ekraniseering (kirjutatakse sünopsis ja stsenaarium ning kursusekaaslaste filmi analüüsiv kriitiline artikkel). Kursuse edukaks läbimiseks tuleb kasuks videotöötlusoskus, kuid pole kõige olulisem osalemistingimus, sest vajadusel juhendab õpetaja lihtsamate programmide kasutamist. Piisab, kui õpilane omab videosalvestusvõimalusega nutiseadet ning arvutit, kuid vajadusel saab kasutada ka kooli arvutiklassi. Valmib ka filmi reklaamiv plakat.