Meie koolist

Avalik teave


Haldusjärelevalvet Nõo Reaalgümnaasiumi õppe-ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus-ja Teadusministeerium. Aadress Munga 18, Tartu 50088; telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee

Tartumaa piirkondlik ekspert on  Katrin Ohakas  (Katrin.Ohakas@hm.ee)


Nõo Reaalgümnaasiumi veebilehel avaldatud avaliku teabe osas jagab infot direktor Jaanus Järveoja (jaanus.jarveoja@nrg.edu.ee). 


Nõo Reaalgümnaasiumi andmekaitse spetsialist on Kristina Ruder (kristina.ruder@nrg.edu.ee)


Korruptsiooniennetusega õppeasutustes (üldhariduskoolid, kutseõppeasutused, rakenduskõrgkoolid)  tegeleb HTM välishindamisosakonna asejuhataja Hille Voolaid (e-mail Hille.Voolaid@hm.ee)


Dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda kooli loodud või saadetud avalike dokumentidega, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut.


Puhkuste ja lähetuste dokumentidega on võimalik tutvuda Riigitöötaja Iseteenindusportaalis:

Nõo Reaalgümnaasiumi hankeplaan 2023

 Nõo Reaalgümnaasium 2023. aastal suuremahulisi (üle 30000 euro) hankeid ei korralda.

 

Haldusjärelevalvet Nõo Reaalgümnaasiumi õppe-ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus-ja Teadusministeerium. Aadress Munga 18, Tartu 50088; telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee

Tartumaa piirkondlik ekspert on  Katrin Ohakas  (Katrin.Ohakas@hm.ee)


Nõo Reaalgümnaasiumi veebilehel avaldatud avaliku teabe osas jagab infot direktor Jaanus Järveoja (jaanus.jarveoja@nrg.edu.ee). 


Nõo Reaalgümnaasiumi andmekaitse spetsialist on Kristina Ruder (kristina.ruder@nrg.edu.ee)


Korruptsiooniennetusega õppeasutustes (üldhariduskoolid, kutseõppeasutused, rakenduskõrgkoolid)  tegeleb HTM välishindamisosakonna asejuhataja Hille Voolaid (e-mail Hille.Voolaid@hm.ee)


Dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda kooli loodud või saadetud avalike dokumentidega, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut.


Puhkuste ja lähetuste dokumentidega on võimalik tutvuda Riigitöötaja Iseteenindusportaalis:

Nõo Reaalgümnaasiumi hankeplaan 2023

 Nõo Reaalgümnaasium 2023. aastal suuremahulisi (üle 30000 euro) hankeid ei korralda.