Õppetöö

Õppuri meelespea


KONTAKT:      kool@nrg.edu.ee 

Tel.  745 5247, 56357190  (kantselei, 8.15-16.00)

58554948  (ühiselamu kasvataja, 18.00-22.00)

7455244 (administraator; 8.15-15.00 õppehoones, 15.00-22.00 ühiselamus)                         

Koduleht www.nrg.edu.ee

Kooli juhtkond:

Direktor                                  Jaanus Järveoja    jaanus.jarveoja@nrg.edu.ee

Õppealajuhataja                     Svetlana Keisk     svetlana.keisk@nrg.edu.ee

Huvijuht                                 Krista Bergmann  krista.bergmann@nrg.edu.ee

Klassijuhatajad:

10A Mariliis Tulit                           11A Mairi Küberson          12A Svetlana Keisk/Ruth Maal              

10B Meeli Lepisk/Peet-Märt Irdt   11B Anne Kasesalu-Roops             12B Ege Lepa

10C Ene Soolepp                            11C Helen Austa/Kristina Ruder  12C Kaja Kasak     

Kasvatajad ühiselamus:   Tiina Kasak, Kaidi Rist, Taimi Saluste, Ene Soolepp, Maire Ulst.

Hoolekogu esimees:   Üllar Kukk

ÜLDINE

Õpilased peavad olema kursis kooli õigusaktidega (vt Stuudiumi Teras või kooli  kodulehel Dokumendid) ning neid järgima.  Korra, juhendi mitteteadmine ei vabasta õpilast vastutusest.

KOOLIVAHEAJAD   

2023/2024. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:

  1) I vaheaeg 21. oktoober 2023. a kuni 29. oktoober 2023. a;

  2) II vaheaeg 23. detsember 2023. a kuni 7. jaanuar 2024. a;

  3) III vaheaeg 24. veebruar 2024. a kuni 3. märts 2024. a;

  4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 20. aprill 2024. a kuni 5.mai 2024. a;

  5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 13. juuni 2024. a kuni 31. august 2024. a.
 

ÕPPETÖÖ

Õppetunni pikkus on 65 minuti.  Tundide ajad:

1. 8.20 – 9.25
2. 9.35 – 10.40
3. 10.50 – 11.55
4. 12.05-13.10

Paus (s.h. lõunasöök)  13.10 – 14.05                             

5. 14.05 – 15.10
6. 15.20 – 16.25

Õppetöö kohta saavad õpilane ja tema vanemad infot e-kooli keskkonnas (Stuudium). Vanematel tuleb  esitada Stuudiumile vastav taotlus.

Puudumisel või töö ebaõnnestumisel saab järelevastamist sooritada kokkuleppel aineõpetajaga vastavalt koolis kehtivale korrale.

Palume vanematel pidevalt jälgida oma lapse õppetöö tulemuslikkust ja probleemide ilmnemisel või selgituste saamiseks koheselt pöörduda klassijuhataja või aineõpetaja või juhtkonna liikme poole.

Kooli poolt valitud tasuliste õppematerjalide (töövihikud, töölehed, …) soetamine on õpilasele kohustuslik.  Õppekava toetavatest loengutest ja õppeekskursioonidest ning -matkadest  osavõtt on kohustuslik ning sellega seonduvad kulud katab osaliselt õpilane/lapsevanem.

TOITLUSTAMINE

Õpilasi toitlustatakse Nõo Põhikooli sööklas. Toitlustaja on Dussmann Eesti OÜ.

Hommikusöök on õpilasele tasuta.

Lõunasöök (kahel päeval supp, kolmel päeval praad) on õpilastele tasuta .

Õhtusöögi maksumus on  1.20 eurot.

Toidutellimust tuleb esitada e-keskkonnas (link kooli kodulehel).

Tellimust saab (ja tuleb) esitada/tühistada/muuta  eelmise päeva 13.00-ni.

TRANSPORT

Õpilastele, kes elavad väljaspool Tartumaad, kompenseeritakse ühistranspordi kulud sõidupiletite esitamisel (üks kord nädalas). Aruanne tuleb esitada järgmise kuu alguses.

Tartumaal on ühistranspordi (buss) kasutamine tasuta ja üldjuhul tasulist sõitmist ei kompenseerita.

ÜHISELAMU

Igal õpilasel tuleb järgida ühiselamu kodukorda ning nende   korduval rikkumisel jääb õpilane ühiselamukohast ilma.
Nädalavahetuseks õpilane üldjuhul ühiselamusse ei jää. Nädala sees õpilane väljaspool ühiselamut üldjuhul  ei ööbi (tohib lapsevanema etteteatamisel või mõjuval põhjusel, kui on eelnevalt kasvatajaga kokku lepitud).
Laupäeviti päevavalvet majas ei viibi ning välisuksed on lukustatud (sisenemine õpilaspiletiga).

PUUDUMISED

Puudumistega seonduvat reguleerib vastav kord.
Õppetundides viibimine on kohustuslik. Kui õpilane on puudunud, tuleb kooli tulles esitada koheselt tõend. Pikem puudumine (4 või enam päeva)  tuleb eelnevalt kokku leppida (v.a. haigus) ning täita vastav avaldus.
Kui õpilane  koolist puudumise ajal viibis ühiselamus, siis saab puudumist põhjendada klassijuhataja. Lapsevanema tõendit sellise puudumise kohta ei arvestata.
Põhjuseta puudumiste vähendamiseks rakendab kool meetmeid vastavalt korrale.

MATERJALIDE TRÜKKIMINE

Õppehoone II korrusel asub veebipõhine printer, kus õpilased saavad õpilaspileti või ID –kaardi alusel mõõduka tasu eest trükkida nii õppematerjale kui ka isiklikke dokumente.

TERVISHOID

Koolis töötab tervisõde Alice Plaado, kes vastavalt graafikule võtab õpilasi vastu kabinetis ja võimalusel jagab nõuandeid telefoni teel (55540723).

KOOLIAASTA LÕPETAMINE

10., 11. klasside viimane koolipäev on 12. juuni 2024.

Nõo Reaalgümnaasiumi 68. lennu lõpuaktus on planeeritud 20. juunile 2024.

NÕO PÕHIKOOL

Nõo Reaalgümnaasiumi õpilased kasutavad Nõo Põhikooli kordori, sööklat, aulat, raamatukogu. spordihoonet ja peavad järgima seal kehtivaid reegleid ning täitma töötajate korraldusi.

 

Nõo Reaalgümnaasium - reaalne edu alus

 

 

 

KONTAKT:      kool@nrg.edu.ee 

Tel.  745 5247, 56357190  (kantselei, 8.15-16.00)

58554948  (ühiselamu kasvataja, 18.00-22.00)

7455244 (administraator; 8.15-15.00 õppehoones, 15.00-22.00 ühiselamus)                         

Koduleht www.nrg.edu.ee

Kooli juhtkond:

Direktor                                  Jaanus Järveoja    jaanus.jarveoja@nrg.edu.ee

Õppealajuhataja                     Svetlana Keisk     svetlana.keisk@nrg.edu.ee

Huvijuht                                 Krista Bergmann  krista.bergmann@nrg.edu.ee

Klassijuhatajad:

10A Mariliis Tulit                           11A Mairi Küberson          12A Svetlana Keisk/Ruth Maal              

10B Meeli Lepisk/Peet-Märt Irdt   11B Anne Kasesalu-Roops             12B Ege Lepa

10C Ene Soolepp                            11C Helen Austa/Kristina Ruder  12C Kaja Kasak     

Kasvatajad ühiselamus:   Tiina Kasak, Kaidi Rist, Taimi Saluste, Ene Soolepp, Maire Ulst.

Hoolekogu esimees:   Üllar Kukk

ÜLDINE

Õpilased peavad olema kursis kooli õigusaktidega (vt Stuudiumi Teras või kooli  kodulehel Dokumendid) ning neid järgima.  Korra, juhendi mitteteadmine ei vabasta õpilast vastutusest.

KOOLIVAHEAJAD   

2023/2024. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:

  1) I vaheaeg 21. oktoober 2023. a kuni 29. oktoober 2023. a;

  2) II vaheaeg 23. detsember 2023. a kuni 7. jaanuar 2024. a;

  3) III vaheaeg 24. veebruar 2024. a kuni 3. märts 2024. a;

  4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 20. aprill 2024. a kuni 5.mai 2024. a;

  5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 13. juuni 2024. a kuni 31. august 2024. a.
 

ÕPPETÖÖ

Õppetunni pikkus on 65 minuti.  Tundide ajad:

1. 8.20 – 9.25
2. 9.35 – 10.40
3. 10.50 – 11.55
4. 12.05-13.10

Paus (s.h. lõunasöök)  13.10 – 14.05                             

5. 14.05 – 15.10
6. 15.20 – 16.25

Õppetöö kohta saavad õpilane ja tema vanemad infot e-kooli keskkonnas (Stuudium). Vanematel tuleb  esitada Stuudiumile vastav taotlus.

Puudumisel või töö ebaõnnestumisel saab järelevastamist sooritada kokkuleppel aineõpetajaga vastavalt koolis kehtivale korrale.

Palume vanematel pidevalt jälgida oma lapse õppetöö tulemuslikkust ja probleemide ilmnemisel või selgituste saamiseks koheselt pöörduda klassijuhataja või aineõpetaja või juhtkonna liikme poole.

Kooli poolt valitud tasuliste õppematerjalide (töövihikud, töölehed, …) soetamine on õpilasele kohustuslik.  Õppekava toetavatest loengutest ja õppeekskursioonidest ning -matkadest  osavõtt on kohustuslik ning sellega seonduvad kulud katab osaliselt õpilane/lapsevanem.

TOITLUSTAMINE

Õpilasi toitlustatakse Nõo Põhikooli sööklas. Toitlustaja on Dussmann Eesti OÜ.

Hommikusöök on õpilasele tasuta.

Lõunasöök (kahel päeval supp, kolmel päeval praad) on õpilastele tasuta .

Õhtusöögi maksumus on  1.20 eurot.

Toidutellimust tuleb esitada e-keskkonnas (link kooli kodulehel).

Tellimust saab (ja tuleb) esitada/tühistada/muuta  eelmise päeva 13.00-ni.

TRANSPORT

Õpilastele, kes elavad väljaspool Tartumaad, kompenseeritakse ühistranspordi kulud sõidupiletite esitamisel (üks kord nädalas). Aruanne tuleb esitada järgmise kuu alguses.

Tartumaal on ühistranspordi (buss) kasutamine tasuta ja üldjuhul tasulist sõitmist ei kompenseerita.

ÜHISELAMU

Igal õpilasel tuleb järgida ühiselamu kodukorda ning nende   korduval rikkumisel jääb õpilane ühiselamukohast ilma.
Nädalavahetuseks õpilane üldjuhul ühiselamusse ei jää. Nädala sees õpilane väljaspool ühiselamut üldjuhul  ei ööbi (tohib lapsevanema etteteatamisel või mõjuval põhjusel, kui on eelnevalt kasvatajaga kokku lepitud).
Laupäeviti päevavalvet majas ei viibi ning välisuksed on lukustatud (sisenemine õpilaspiletiga).

PUUDUMISED

Puudumistega seonduvat reguleerib vastav kord.
Õppetundides viibimine on kohustuslik. Kui õpilane on puudunud, tuleb kooli tulles esitada koheselt tõend. Pikem puudumine (4 või enam päeva)  tuleb eelnevalt kokku leppida (v.a. haigus) ning täita vastav avaldus.
Kui õpilane  koolist puudumise ajal viibis ühiselamus, siis saab puudumist põhjendada klassijuhataja. Lapsevanema tõendit sellise puudumise kohta ei arvestata.
Põhjuseta puudumiste vähendamiseks rakendab kool meetmeid vastavalt korrale.

MATERJALIDE TRÜKKIMINE

Õppehoone II korrusel asub veebipõhine printer, kus õpilased saavad õpilaspileti või ID –kaardi alusel mõõduka tasu eest trükkida nii õppematerjale kui ka isiklikke dokumente.

TERVISHOID

Koolis töötab tervisõde Alice Plaado, kes vastavalt graafikule võtab õpilasi vastu kabinetis ja võimalusel jagab nõuandeid telefoni teel (55540723).

KOOLIAASTA LÕPETAMINE

10., 11. klasside viimane koolipäev on 12. juuni 2024.

Nõo Reaalgümnaasiumi 68. lennu lõpuaktus on planeeritud 20. juunile 2024.

NÕO PÕHIKOOL

Nõo Reaalgümnaasiumi õpilased kasutavad Nõo Põhikooli kordori, sööklat, aulat, raamatukogu. spordihoonet ja peavad järgima seal kehtivaid reegleid ning täitma töötajate korraldusi.

 

Nõo Reaalgümnaasium - reaalne edu alus