Meie koolist

Tunnustused

 


Nõo Reaalgümnaasiumis on alati oluliseks peetud olümpiaadidel, võistlustel, konkurssidel osalemist ja väga heade tulemuste tunnustamist. Ühel tuleb tulemus lihtsamini, teisel suurema tööga, kuid tunnustamisel ei saa aluseks võtta muud kui protokolli.

Nõo Reaalgümnaasium tänab kõiki õpilasi ja töötajaid, kes kooli positiivse maine kujundamisele kaasa aitavad, kuid järgnevas on tunnustamise ja äramärkimise aluseks meie koolis kehtivad tunnustamise põhimõtted.

Samas on igal inimesel õigus teha koolile ettepanek kellegi tunnustamiseks, äramärkimiseks. Kindlasti kaalutakse igat ettepanekut.

Nõo Reaalgümnaasiumis on alati oluliseks peetud olümpiaadidel, võistlustel, konkurssidel osalemist ja väga heade tulemuste tunnustamist. Ühel tuleb tulemus lihtsamini, teisel suurema tööga, kuid tunnustamisel ei saa aluseks võtta muud kui protokolli.

Nõo Reaalgümnaasium tänab kõiki õpilasi ja töötajaid, kes kooli positiivse maine kujundamisele kaasa aitavad, kuid järgnevas on tunnustamise ja äramärkimise aluseks meie koolis kehtivad tunnustamise põhimõtted.

Samas on igal inimesel õigus teha koolile ettepanek kellegi tunnustamiseks, äramärkimiseks. Kindlasti kaalutakse igat ettepanekut.