Vastuvõtt

Vastuvõtu ajakava


 

 

3. veebruar 2023 - lahtiste uste päev 

1.  märts 2023 - algab vastuvõtukatsetele registreerimine ja avalduse esitamine keskkonnas sais.ee (vajalik kehtivate sertifikaatidega ID-kaart)

20. märts 2023 - avalduste esitamise tähtaeg

aprill 2023 –  vastuvõtukatsed  (kuupäev, sisu ja vorm on täpsustamisel)

2. mai kuni 13. mai 2023 vestlused kandidaatidega

18. mai  2023 – vastuvõtukatsete tulemuste selgumine ja nende põhjal kooli nimekirja arvatud õpilaste teavitamine

mai 2023- vastuvõtu II voor neile, kes ei saanud osaleda tervislikel põhjustel (s.h. karantiini kohustus) või keda veel ei ole arvatud Nõo RG nimekirja. 

25. mai 2023 - vastuvõetud õpilaste jagamine klassidesse (suundadesse)

 6. juuni 2023 - vastuvõtu II vooru tulemused ja otsused (info saadetakse kandidaadi meilile)

25. juuni 2023 – õppima asumise lõplik kinnitamine ja põhikooli lõputunnistuse ning hinnetelehe koopia edastamine 

10. juuli 2023 - otsused vabanenud kohtade täitmise osas

 

 

3. veebruar 2023 - lahtiste uste päev 

1.  märts 2023 - algab vastuvõtukatsetele registreerimine ja avalduse esitamine keskkonnas sais.ee (vajalik kehtivate sertifikaatidega ID-kaart)

20. märts 2023 - avalduste esitamise tähtaeg

aprill 2023 –  vastuvõtukatsed  (kuupäev, sisu ja vorm on täpsustamisel)

2. mai kuni 13. mai 2023 vestlused kandidaatidega

18. mai  2023 – vastuvõtukatsete tulemuste selgumine ja nende põhjal kooli nimekirja arvatud õpilaste teavitamine

mai 2023- vastuvõtu II voor neile, kes ei saanud osaleda tervislikel põhjustel (s.h. karantiini kohustus) või keda veel ei ole arvatud Nõo RG nimekirja. 

25. mai 2023 - vastuvõetud õpilaste jagamine klassidesse (suundadesse)

 6. juuni 2023 - vastuvõtu II vooru tulemused ja otsused (info saadetakse kandidaadi meilile)

25. juuni 2023 – õppima asumise lõplik kinnitamine ja põhikooli lõputunnistuse ning hinnetelehe koopia edastamine 

10. juuli 2023 - otsused vabanenud kohtade täitmise osas