Vastuvõtt

Vastuvõtu ajakava


 

 

11. veebruar 2022 - lahtiste uste päev (Toimub virtuaalselt algusega kell 14.30).

1.  märts 2022 - algab vastuvõtukatsetele registreerimine ja avalduse esitamine keskkonnas sais.ee (vajalik kehtivate sertifikaatidega ID-kaart)

20. märts 2022 - avalduste esitamise tähtaeg

22. aprill 2022 –  vastuvõtukatsed  (HARNO e-testid)

2. mai kuni 13. mai 2022 vestlused kandidaatidega

18. mai  2022 – vastuvõtukatsete tulemuste selgumine ja nende põhjal kooli nimekirja arvatud õpilaste teavitamine

21. mai 2022- vastuvõtu II voor neile, kes ei saanud osaleda tervislikel põhjustel (s.h. karantiini kohustus) või keda veel ei ole arvatud Nõo RG nimekirja. 

25. mai 2022 - vastuvõetud õpilaste jagamine klassidesse (suundadesse)

 6. juuni 2022 - vastuvõtu II vooru tulemused ja otsused (info saadetakse kandidaadi meilile)

25. juuni 2022 – õppima asumise lõplik kinnitamine ja põhikooli lõputunnistuse ning hinnetelehe koopia edastamine 

10. juuli 2022 - otsused vabanenud kohtade täitmise osas

 

 

11. veebruar 2022 - lahtiste uste päev (Toimub virtuaalselt algusega kell 14.30).

1.  märts 2022 - algab vastuvõtukatsetele registreerimine ja avalduse esitamine keskkonnas sais.ee (vajalik kehtivate sertifikaatidega ID-kaart)

20. märts 2022 - avalduste esitamise tähtaeg

22. aprill 2022 –  vastuvõtukatsed  (HARNO e-testid)

2. mai kuni 13. mai 2022 vestlused kandidaatidega

18. mai  2022 – vastuvõtukatsete tulemuste selgumine ja nende põhjal kooli nimekirja arvatud õpilaste teavitamine

21. mai 2022- vastuvõtu II voor neile, kes ei saanud osaleda tervislikel põhjustel (s.h. karantiini kohustus) või keda veel ei ole arvatud Nõo RG nimekirja. 

25. mai 2022 - vastuvõetud õpilaste jagamine klassidesse (suundadesse)

 6. juuni 2022 - vastuvõtu II vooru tulemused ja otsused (info saadetakse kandidaadi meilile)

25. juuni 2022 – õppima asumise lõplik kinnitamine ja põhikooli lõputunnistuse ning hinnetelehe koopia edastamine 

10. juuli 2022 - otsused vabanenud kohtade täitmise osas