Vastuvõtt

Vastuvõtu ajakava


1. detsember 2019 -  vastuvõtutingimuste ja info avaldamine kooli kodulehel

14. veebruar 2020 -  lahtiste uste päev

16.  märts 2020 - algab vastuvõtukatsetele registreerimine ja avalduse esitamine keskkonnas sais.ee (vajalik kehtivate sertifikaatidega ID-kaart)

17. ja 18. aprill 2020 - vastuvõtukatsed

17. aprill 2020 – tunnistuse ja ankeedi esitamise viimane tähtaeg SAISis (nt. katseteta vastuvõetav õpilane)

11. mai 2020 – tulemustest teavitamine

20. mai 2020 – tähtaeg teatada oma otsus õppima asumise osas 

25. mai 2020 – otsused vabanenud kohtade täitmise osas

29. juuni 2020 – põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe esitamine ja lapsevanema nõusoleku edastamine

10. juuli 2020 - otsused vabanenud kohtade täitmise osas

1. detsember 2019 -  vastuvõtutingimuste ja info avaldamine kooli kodulehel

14. veebruar 2020 -  lahtiste uste päev

16.  märts 2020 - algab vastuvõtukatsetele registreerimine ja avalduse esitamine keskkonnas sais.ee (vajalik kehtivate sertifikaatidega ID-kaart)

17. ja 18. aprill 2020 - vastuvõtukatsed

17. aprill 2020 – tunnistuse ja ankeedi esitamise viimane tähtaeg SAISis (nt. katseteta vastuvõetav õpilane)

11. mai 2020 – tulemustest teavitamine

20. mai 2020 – tähtaeg teatada oma otsus õppima asumise osas 

25. mai 2020 – otsused vabanenud kohtade täitmise osas

29. juuni 2020 – põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe esitamine ja lapsevanema nõusoleku edastamine

10. juuli 2020 - otsused vabanenud kohtade täitmise osas