Kursusel tutvustatakse põhilisi filmiterminoloogiasse kuuluvaid mõisteid, tehakse lühiülevaade maailma ja Eesti filmiajaloost, võrreldakse kirjandusteost filmiga (sh vaadatakse vähemalt üht eesti kirjandusel põhinevat filmi ning üht maailmakirjandusel põhinevat filmi ning võrreldakse filmi alusteksti ning stsenaariumiga). Kursuse jooksul valmib rühmatööna 10-minutiline ekraniseering (kirjutatakse sünopsis ja stsenaarium ning kursusekaaslaste filmi analüüsiv kriitiline artikkel). Kursuse edukaks läbimiseks tuleb kasuks videotöötlusoskus, kuid pole kõige olulisem osalemistingimus, sest vajadusel juhendab õpetaja lihtsamate programmide kasutamist. Piisab, kui õpilane omab videosalvestusvõimalusega nutiseadet ning arvutit, kuid vajadusel saab kasutada ka kooli arvutiklassi. Valmib ka filmi reklaamiv plakat.

Language
Estonian
Tabbed content page type: 
Elective subjects
Length: 
Wednesday, November 23, 2022 to Wednesday, March 8, 2023
Start : 
Wednesday, November 23, 2022 - 08:30
Instructor: 
Ruth Maal
Room: 
301
Target group: 
11.- 12.klass
Saki järjekord: 
1