Vastuvõtt

Vastuvõtu tingimused ja info.


Õpilaste Nõo Reaalgümnaasiumisse vastuvõtmine 2023

Õpilaste kooli vastu võtmise aluseks  on vastuvõtukord. 

 

Nõo Reaalgümnaasiumisse kandideerimiseks peavad õpilased end registreerima eraldi kahes keskkonnas (SAIS ja EIS).

Keskkonnas SAIS esitab õpilane avalduse ja info, mida Nõo Reaalgümnaasium vajab otsustamiseks ja ka hilisemates protsessides.

Keskonnas EIS toimub e-testide sooritamine 21. aprilli 2023. 

NB! Keskkondadesse sisenemiseks tuleb õpilasel kasutada kehtivate sertifikaatidega ID-kaarti.

Ei ole oluline, millises keskkonnas õpilane end enne registreerib. 

 

Haridus- ja Noorteameti info e-testide sooritamise kohta (ka info koolide kohta, kus saab e-teste sooritada):

https://projektid.edu.ee/pages/viewpage.action?pageId=151167032

Regsistreerimise kuupäevad:

Registreerimine EIS-s (e-testide sooritamiseks):
14.-15.03.2023 saavad testile registreeruda ainult need 9. klassi õpilased, kes sooritavad testi oma koolis (et neil oleks eelis valida testi sooritamise kohaks oma kool).
16.-28.03.2023 saavad testile registreeruda kõik 9. klassi õpilased. Registeerimisel saab õpilane valida kooli, kus sooritada e-testid (kuni antud koolis kohti jätkub).

Nõo Reaalgümnaasiumi vastuvõtukatsed toimuvad matemaatikas, eesti keeles ja loodusainetes (füüsika, keemia, bioloogia).

Registreerimine  SAIS-i toimub 16.-28. märtsini.

Täiendavat infot vastuvõtu kohta saab kooli kodulehelt (Vastuvõtt) ja kool@nrg.edu.ee või 7455247.

 

Täpsustav info

 

Nõo RG-s õpitakse B2 tasemel inglise keelt ja saksa keelt, B1 tasemel inglise, saksa ja vene keelt. Kui soovijaid on vähem kui 9, siis keelerühma ei avata.

Kõik kokkuvõtvad hinded peavad 9. klassis olema vähemalt rahuldavad.

Kui soovijaid on rohkem kui kohti ühiselamus, võetakse aluseks tunnistus ja/või katsete tulemused.

Tartumaal elavale õpilasele antakse koht ühiselamus vaid juhul, kui igapäevane sõit võtab aega kokku üle 2 tunni.

 

Info 11. ja 12. klassi kandideerijatele

11. (12.) klassi võtame uusi õpilasi vaid piiratud arvul. 11. (12.) klassi kandideerimiseks tuleb esitada vabas vormis avaldus (kus näidata ära ka kooli vahetamise põhjus), nii põhikooli lõputunnistuse kui ka 10. klassi (10. ja 11. klassi) tunnistuse (õpinguraamatu) koopia ning täita ankeet (väljas kodulehel).

Eeldame tunnistust (õpinguraamatut), kus hinded ja käitumine on üldjuhul vähemalt “head”, reaalained soovitavalt “väga head”. Samuti soovime saada ülevaadet 10. klassi (10. ja 11. klassi) tunnijaotusplaanist reaalainete osas (mitu nädalatundi oli matemaatikas, füüsikas, keemias, arvutiõpetuses). Seejärel vastuvõtukomisjon otsustab, kas õpilane lubatakse katsetele ning katsete põhjal langetatakse lõppotsus.

Soovime Sulle edu käesoleval õppeaastal!
 

Jaanus Järveoja
Nõo Reaalgümnaasiumi direktor

 

 

 

Õpilaste Nõo Reaalgümnaasiumisse vastuvõtmine 2023

Õpilaste kooli vastu võtmise aluseks  on vastuvõtukord. 

 

Nõo Reaalgümnaasiumisse kandideerimiseks peavad õpilased end registreerima eraldi kahes keskkonnas (SAIS ja EIS).

Keskkonnas SAIS esitab õpilane avalduse ja info, mida Nõo Reaalgümnaasium vajab otsustamiseks ja ka hilisemates protsessides.

Keskonnas EIS toimub e-testide sooritamine 21. aprilli 2023. 

NB! Keskkondadesse sisenemiseks tuleb õpilasel kasutada kehtivate sertifikaatidega ID-kaarti.

Ei ole oluline, millises keskkonnas õpilane end enne registreerib. 

 

Haridus- ja Noorteameti info e-testide sooritamise kohta (ka info koolide kohta, kus saab e-teste sooritada):

https://projektid.edu.ee/pages/viewpage.action?pageId=151167032

Regsistreerimise kuupäevad:

Registreerimine EIS-s (e-testide sooritamiseks):
14.-15.03.2023 saavad testile registreeruda ainult need 9. klassi õpilased, kes sooritavad testi oma koolis (et neil oleks eelis valida testi sooritamise kohaks oma kool).
16.-28.03.2023 saavad testile registreeruda kõik 9. klassi õpilased. Registeerimisel saab õpilane valida kooli, kus sooritada e-testid (kuni antud koolis kohti jätkub).

Nõo Reaalgümnaasiumi vastuvõtukatsed toimuvad matemaatikas, eesti keeles ja loodusainetes (füüsika, keemia, bioloogia).

Registreerimine  SAIS-i toimub 16.-28. märtsini.

Täiendavat infot vastuvõtu kohta saab kooli kodulehelt (Vastuvõtt) ja kool@nrg.edu.ee või 7455247.

 

Täpsustav info

 

Nõo RG-s õpitakse B2 tasemel inglise keelt ja saksa keelt, B1 tasemel inglise, saksa ja vene keelt. Kui soovijaid on vähem kui 9, siis keelerühma ei avata.

Kõik kokkuvõtvad hinded peavad 9. klassis olema vähemalt rahuldavad.

Kui soovijaid on rohkem kui kohti ühiselamus, võetakse aluseks tunnistus ja/või katsete tulemused.

Tartumaal elavale õpilasele antakse koht ühiselamus vaid juhul, kui igapäevane sõit võtab aega kokku üle 2 tunni.

 

Info 11. ja 12. klassi kandideerijatele

11. (12.) klassi võtame uusi õpilasi vaid piiratud arvul. 11. (12.) klassi kandideerimiseks tuleb esitada vabas vormis avaldus (kus näidata ära ka kooli vahetamise põhjus), nii põhikooli lõputunnistuse kui ka 10. klassi (10. ja 11. klassi) tunnistuse (õpinguraamatu) koopia ning täita ankeet (väljas kodulehel).

Eeldame tunnistust (õpinguraamatut), kus hinded ja käitumine on üldjuhul vähemalt “head”, reaalained soovitavalt “väga head”. Samuti soovime saada ülevaadet 10. klassi (10. ja 11. klassi) tunnijaotusplaanist reaalainete osas (mitu nädalatundi oli matemaatikas, füüsikas, keemias, arvutiõpetuses). Seejärel vastuvõtukomisjon otsustab, kas õpilane lubatakse katsetele ning katsete põhjal langetatakse lõppotsus.

Soovime Sulle edu käesoleval õppeaastal!
 

Jaanus Järveoja
Nõo Reaalgümnaasiumi direktor