Vastuvõtt

Vastuvõtu tingimused ja info.


Õpilaste Nõo Reaalgümnaasiumisse vastuvõtmine 2024

Nõo Reaalgümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise tingimused  (vt siit)

REGISTREERIMINE

 Kandideerimiseks peab õpilane end 10. aprilliks 2024 registreerima sisseastumise infosüsteemis SAIS.  
Registreerimine avatakse 15. märtsist 2024.
Registreerimistoimingud eeldavad kehtivate sertifikaatidega ID kaardi olemasolu. 

VASTUVÕTUKATSED

20. aprill (laupäev) vastuvõtukatsete I voor 

25. mai (laupäev) vastuvõtukatsete II voor (õpilastele, kes mõjuval põhjusel ei saanud osaleda I voorus).
II voorust arvatakse 10. kl. nimekirja kuni 10 õpilast.

 

Täpsustav info

Nõo RG-s õpitakse B2 tasemel inglise keelt ja saksa keelt, B1 tasemel inglise, saksa ja vene keelt. Kui soovijaid on vähem kui 9, siis keelerühma ei avata.

Kõik kokkuvõtvad hinded peavad 9. klassis olema vähemalt rahuldavad.

Kui soovijaid on rohkem kui kohti ühiselamus, võetakse aluseks tunnistus ja/või katsete tulemused.

Tartumaal elavale õpilasele antakse koht ühiselamus vaid juhul, kui igapäevane sõit võtab aega kokku üle 2 tunni.

 

Info 11. ja 12. klassi kandideerijatele

11. (12.) klassi võtame uusi õpilasi vaid piiratud arvul. 11. (12.) klassi kandideerimiseks tuleb esitada üldjuhul 1. maiks vabas vormis avaldus (kus näidata ära ka kooli vahetamise põhjus), nii põhikooli lõputunnistuse kui ka 10. klassi (10. ja 11. klassi) tunnistuse (õpinguraamatu) koopia ning täita ankeet (väljas kodulehel).

Eeldame tunnistust (õpinguraamatut), kus hinded ja käitumine on üldjuhul vähemalt “head”, reaalained soovitavalt “väga head”. Samuti soovime saada ülevaadet 10. klassi (10. ja 11. klassi) tunnijaotusplaanist reaalainete osas (mitu nädalatundi oli matemaatikas, füüsikas, keemias, arvutiõpetuses). Seejärel vastuvõtukomisjon otsustab, kas õpilane lubatakse katsetele ning katsete põhjal langetatakse lõppotsus.

Soovime Sulle edu käesoleval õppeaastal!
 

Jaanus Järveoja
Nõo Reaalgümnaasiumi direktor

 

 

 

Õpilaste Nõo Reaalgümnaasiumisse vastuvõtmine 2024

Nõo Reaalgümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise tingimused  (vt siit)

REGISTREERIMINE

 Kandideerimiseks peab õpilane end 10. aprilliks 2024 registreerima sisseastumise infosüsteemis SAIS.  
Registreerimine avatakse 15. märtsist 2024.
Registreerimistoimingud eeldavad kehtivate sertifikaatidega ID kaardi olemasolu. 

VASTUVÕTUKATSED

20. aprill (laupäev) vastuvõtukatsete I voor 

25. mai (laupäev) vastuvõtukatsete II voor (õpilastele, kes mõjuval põhjusel ei saanud osaleda I voorus).
II voorust arvatakse 10. kl. nimekirja kuni 10 õpilast.

 

Täpsustav info

Nõo RG-s õpitakse B2 tasemel inglise keelt ja saksa keelt, B1 tasemel inglise, saksa ja vene keelt. Kui soovijaid on vähem kui 9, siis keelerühma ei avata.

Kõik kokkuvõtvad hinded peavad 9. klassis olema vähemalt rahuldavad.

Kui soovijaid on rohkem kui kohti ühiselamus, võetakse aluseks tunnistus ja/või katsete tulemused.

Tartumaal elavale õpilasele antakse koht ühiselamus vaid juhul, kui igapäevane sõit võtab aega kokku üle 2 tunni.

 

Info 11. ja 12. klassi kandideerijatele

11. (12.) klassi võtame uusi õpilasi vaid piiratud arvul. 11. (12.) klassi kandideerimiseks tuleb esitada üldjuhul 1. maiks vabas vormis avaldus (kus näidata ära ka kooli vahetamise põhjus), nii põhikooli lõputunnistuse kui ka 10. klassi (10. ja 11. klassi) tunnistuse (õpinguraamatu) koopia ning täita ankeet (väljas kodulehel).

Eeldame tunnistust (õpinguraamatut), kus hinded ja käitumine on üldjuhul vähemalt “head”, reaalained soovitavalt “väga head”. Samuti soovime saada ülevaadet 10. klassi (10. ja 11. klassi) tunnijaotusplaanist reaalainete osas (mitu nädalatundi oli matemaatikas, füüsikas, keemias, arvutiõpetuses). Seejärel vastuvõtukomisjon otsustab, kas õpilane lubatakse katsetele ning katsete põhjal langetatakse lõppotsus.

Soovime Sulle edu käesoleval õppeaastal!
 

Jaanus Järveoja
Nõo Reaalgümnaasiumi direktor