Meie koolist

Kooliga seotud väljaanded


1996. aastal ilmus Agnes-Asta Marandi koostatud ajalooraamat „Nõo kool läbi kolme sajandi“

2013. aastal ilmus raamat Nõo Reaalgümnaasiumi renoveerimisprotsessist („Nõo Reaalgümnaasium. Taasalustamine.“, autor Siim Kinnas).

2016. aastal ilmus õpilaste praktilise töö tulemusel endise õpetaja Maie Ambre elulooraamat „Maie lugu“ (autorid Kaisa-Liina Keps, Ragne Lakson, juhendaja Annika Markson).

2017. aastal ilmus endise õpetaja Endel Kraavi koostatud ja tema lähedaste poolt välja antud elulooraamat „Lugusid Nõo koolis. Pool sajandit õpetajana.“

2019. aastal ilmus endise õpetaja Muia Keerutaja koostatud ja tema lähedaste poolt välja antud elulooraamat "43 huvitavat aastat Nõo koolis" 

2021. aastal ilmus Nõo Reaalgümnaasiumi ja Nõo valla koostöös Kalju Aigro  elulooraamat ("Meenutused Kalju Aigrost", koostajad Kai Toom, Krista Kvarnström). 

Nõo Reaalgümnaasium annab koos Nõo Põhikooliga iga 5 aasta järel (Nõo kooli juubeliaastal) välja Nõo kooli almanahhi „Nõo tanumatel“.

2021. aastal ilmus Nõo kooli IX almanahh (koostajad Mari Aruväli, Anne Jürimäe, Kaja Kasak, Ruth Maal, Linda Trummal, Kristina Veidenbaum).

1996. aastal ilmus Agnes-Asta Marandi koostatud ajalooraamat „Nõo kool läbi kolme sajandi“

2013. aastal ilmus raamat Nõo Reaalgümnaasiumi renoveerimisprotsessist („Nõo Reaalgümnaasium. Taasalustamine.“, autor Siim Kinnas).

2016. aastal ilmus õpilaste praktilise töö tulemusel endise õpetaja Maie Ambre elulooraamat „Maie lugu“ (autorid Kaisa-Liina Keps, Ragne Lakson, juhendaja Annika Markson).

2017. aastal ilmus endise õpetaja Endel Kraavi koostatud ja tema lähedaste poolt välja antud elulooraamat „Lugusid Nõo koolis. Pool sajandit õpetajana.“

2019. aastal ilmus endise õpetaja Muia Keerutaja koostatud ja tema lähedaste poolt välja antud elulooraamat "43 huvitavat aastat Nõo koolis" 

2021. aastal ilmus Nõo Reaalgümnaasiumi ja Nõo valla koostöös Kalju Aigro  elulooraamat ("Meenutused Kalju Aigrost", koostajad Kai Toom, Krista Kvarnström). 

Nõo Reaalgümnaasium annab koos Nõo Põhikooliga iga 5 aasta järel (Nõo kooli juubeliaastal) välja Nõo kooli almanahhi „Nõo tanumatel“.

2021. aastal ilmus Nõo kooli IX almanahh (koostajad Mari Aruväli, Anne Jürimäe, Kaja Kasak, Ruth Maal, Linda Trummal, Kristina Veidenbaum).