Meie koolist

Õppenõukogu


Õppenõukogu tegutsemise kord 

Õppeaastaks 2023/24 planeeritud õppenõukogu koosolekud:

23.10.2023

1. Õppeaasta 22/23 analüüsi kinnitamine
2. Vastuvõtutingimused 2024
 

5.01.2024

1. Õppetöö I perioodil
2. Sisehindamise kord
3. Eksamitest

 

20.02.2024
1. Kooli õppekava
2. Õppeaasta 2024/25

11.06.2024 (e-koosolek)
10.,11. klassi lõpetamise otsused

13.06.2024

1. Täiendava õppetöö otsused.

2. 12. kl. lõpetamisega seonduv

21.06.2024

1. Täiendava õppetöö järgsed otsused

2.  Õppeaastast 2024/2025

 

30.08.2023

1. Õppeaasta 2023/24 analüüs

2. Õppeaasta 2024/2025 üldtööplaan

Õppenõukogu tegutsemise kord 

Õppeaastaks 2023/24 planeeritud õppenõukogu koosolekud:

23.10.2023

1. Õppeaasta 22/23 analüüsi kinnitamine
2. Vastuvõtutingimused 2024
 

5.01.2024

1. Õppetöö I perioodil
2. Sisehindamise kord
3. Eksamitest

 

20.02.2024
1. Kooli õppekava
2. Õppeaasta 2024/25

11.06.2024 (e-koosolek)
10.,11. klassi lõpetamise otsused

13.06.2024

1. Täiendava õppetöö otsused.

2. 12. kl. lõpetamisega seonduv

21.06.2024

1. Täiendava õppetöö järgsed otsused

2.  Õppeaastast 2024/2025

 

30.08.2023

1. Õppeaasta 2023/24 analüüs

2. Õppeaasta 2024/2025 üldtööplaan