Koolielu

Õpilasesindus ja koolileht


ÕPILASESINDUS

Õpilasesinduse juhatus:  Lee Saarela (12.a), Innar Raudsepp (12.b)

Nõo Reaalgümnaasiumi õpilasesindus on kooli õpilaste vabatahtlik esindusorgan. Õpilasesindus tegeleb peamiselt õpilaste huvide kaitsmise, arvamuse edasi andmisega, tekkivate probleemide lahendamisega ja ürituste korraldamise ja läbiviimisega. Kõik koolipere liikmed võivad probleemide või ettepanekutega pöörduda õpilasesinduse poole.

Nõo Reaalgümnaasiumi õpilasesindust juhib kolmeliikmeline juhatus.

Õpilasesinduse juhatus valitakse salajasel hääletusel õpilasesinduse liikmete seast.

Õpilasesindusega liitumiseks peab Nõo Reaalgümnaasiumi õpilane pöörduma ÕE juhatuse liikme poole ning täitma liitumisavalduse.

 

Õpilasesinduse põhimäärust loe siit.

 

KOOLILEHT PEETRIKE

Link ajalehe kodulehele:

 https://nrgpeetrike.weebly.com/meist.html

Koolilehe Peetrike peatoimetaja on   Kiira-Alina Kärgenberg/Rebeka Rekker 

 

 

ÕPILASESINDUS

Õpilasesinduse juhatus:  Lee Saarela (12.a), Innar Raudsepp (12.b)

Nõo Reaalgümnaasiumi õpilasesindus on kooli õpilaste vabatahtlik esindusorgan. Õpilasesindus tegeleb peamiselt õpilaste huvide kaitsmise, arvamuse edasi andmisega, tekkivate probleemide lahendamisega ja ürituste korraldamise ja läbiviimisega. Kõik koolipere liikmed võivad probleemide või ettepanekutega pöörduda õpilasesinduse poole.

Nõo Reaalgümnaasiumi õpilasesindust juhib kolmeliikmeline juhatus.

Õpilasesinduse juhatus valitakse salajasel hääletusel õpilasesinduse liikmete seast.

Õpilasesindusega liitumiseks peab Nõo Reaalgümnaasiumi õpilane pöörduma ÕE juhatuse liikme poole ning täitma liitumisavalduse.

 

Õpilasesinduse põhimäärust loe siit.

 

KOOLILEHT PEETRIKE

Link ajalehe kodulehele:

 https://nrgpeetrike.weebly.com/meist.html

Koolilehe Peetrike peatoimetaja on   Kiira-Alina Kärgenberg/Rebeka Rekker