Koolielu

Õpilasesindus ja koolileht


ÕPILASESINDUS

Õpilasesinduse president:   SANDRA POLTAN  (12.C)   

 asepresident:       KAROLIINA MUSTKIVI  (12.B)   

Õpilasesinduse haldusjuht (info töögrupp+ ürituste töögrupp):  TAIRI ANET PÜÜ (12.A)

Õpilasesinduse ürituste töögrupi juht    TAIRI ANETT PÜÜ (12.A)

Nõo Reaalgümnaasiumi õpilasesindus on kooli õpilaste vabatahtlik esindusorgan. Õpilasesindus tegeleb peamiselt õpilaste huvide kaitsmise, arvamuse edasi andmisega, tekkivate probleemide lahendamisega ja ürituste korraldamise ja läbiviimisega. Kõik koolipere liikmed võivad probleemide või ettepanekutega pöörduda õpilasesinduse poole.

Nõo Reaalgümnaasiumi õpilasesinduses on kaks töögruppi: informatsiooni töögrupp ehk ITG ja ürituste töögrupp ehk ÜTG. ITG tegeleb peamiselt õpilasesinduse teabe jagamise ja kogumisega, reklaamib erinevaid üritusi ja edastab muud informatsiooni, samuti toetab kooliraadio ja -lehe tegevust ning viib läbi erinevaid küsitlusi. ÜTG ülesandeks on koolis erinevate sündmuste korraldamine ja läbiviimine. Suheldakse sponsoritega, viiakse ellu erinevaid ideid ja rikastatakse koolielu. Mõlema töögrupi tegevust korraldab vastava töögrupi juht.

Õpilasesinduse juhatus valitakse salajasel hääletusel õpilasesinduse liikmete seast.

Õpilasesindusega liitumiseks peab Nõo Reaalgümnaasiumi õpilane pöörduma ÕE juhatuse liikme poole ning täitma liitumisavalduse.

Õpilasesinduse põhimäärust loe siit.

 

KOOLILEHT PEETRIKE

Link ajalehe kodulehele:

 https://nrgpeetrike.weebly.com/meist.html

Koolilehe Peetrike peatoimetaja on   CARMEN PAJUSTE  (12.C) 

 

 

ÕPILASESINDUS

Õpilasesinduse president:   SANDRA POLTAN  (12.C)   

 asepresident:       KAROLIINA MUSTKIVI  (12.B)   

Õpilasesinduse haldusjuht (info töögrupp+ ürituste töögrupp):  TAIRI ANET PÜÜ (12.A)

Õpilasesinduse ürituste töögrupi juht    TAIRI ANETT PÜÜ (12.A)

Nõo Reaalgümnaasiumi õpilasesindus on kooli õpilaste vabatahtlik esindusorgan. Õpilasesindus tegeleb peamiselt õpilaste huvide kaitsmise, arvamuse edasi andmisega, tekkivate probleemide lahendamisega ja ürituste korraldamise ja läbiviimisega. Kõik koolipere liikmed võivad probleemide või ettepanekutega pöörduda õpilasesinduse poole.

Nõo Reaalgümnaasiumi õpilasesinduses on kaks töögruppi: informatsiooni töögrupp ehk ITG ja ürituste töögrupp ehk ÜTG. ITG tegeleb peamiselt õpilasesinduse teabe jagamise ja kogumisega, reklaamib erinevaid üritusi ja edastab muud informatsiooni, samuti toetab kooliraadio ja -lehe tegevust ning viib läbi erinevaid küsitlusi. ÜTG ülesandeks on koolis erinevate sündmuste korraldamine ja läbiviimine. Suheldakse sponsoritega, viiakse ellu erinevaid ideid ja rikastatakse koolielu. Mõlema töögrupi tegevust korraldab vastava töögrupi juht.

Õpilasesinduse juhatus valitakse salajasel hääletusel õpilasesinduse liikmete seast.

Õpilasesindusega liitumiseks peab Nõo Reaalgümnaasiumi õpilane pöörduma ÕE juhatuse liikme poole ning täitma liitumisavalduse.

Õpilasesinduse põhimäärust loe siit.

 

KOOLILEHT PEETRIKE

Link ajalehe kodulehele:

 https://nrgpeetrike.weebly.com/meist.html

Koolilehe Peetrike peatoimetaja on   CARMEN PAJUSTE  (12.C)