Õppetöö

Valikained


Olümpiaadikursused on meie koolis esmane eelistus. Need kajastuvad tunniplaanis, toimuvad 1.-2.(3.) perioodil.
Valikkursustele registreerimine  toimub alates 4. - 11. september 2020 Stuudiumi  kaudu. 

Valikkursuste korda loe siit.

Valikkursuste nädal    toimub  23.- 27. november 2020  

 

 

 

Olümpiaadikursused on meie koolis esmane eelistus. Need kajastuvad tunniplaanis, toimuvad 1.-2.(3.) perioodil.
Valikkursustele registreerimine  toimub alates 4. - 11. september 2020 Stuudiumi  kaudu. 

Valikkursuste korda loe siit.

Valikkursuste nädal    toimub  23.- 27. november 2020  

 

 

 

Õpioskused

Aine kestus: 23.11.2020 - 17.12.2020

Aine algab: 23.11.2020 - 8:30

Toimumispäevad: E,T, K, N, R; kell 8.30- 12.20

Koolitaja: Krista Bergmann

Ruum: 102

Sihtgrupp: 10. klass

Lühikirjeldus:

Kursuse eesmärgiks on suunata õpilasi paremini ja tulemuslikult oma õppimist korraldama ja iseennast teadlikult arendama, võttes suuremat vastutust oma õppimise eest.

 Õpilased õpivad tundma ennast kui õppijat, tegelevad motivatsiooni ja eesmärkidega. Omandatakse erinevaid õppimisvõtteid, kuidas lihtsamalt ja väiksema ajakuluga õppida. Vaadeldakse intelligentsuse ja õppimise seoseid, harjutatakse hea kuulamise, eneseesitlemise ja koostööoskusi. Analüüsitakse õpilase ja õpetaja rolli ning kuidas tunded ja mõtlemine mõjutavad õppimist.

Põhilisteks õppemeetoditeks on ajurünnak, meeskonnatöö, arutelud, loengud ja iseseisev testide täitmine ja eneseanalüüs.