Vastuvõtt

Ettevalmistuskursused


Nõo Reaalgümnaasiumis oleme seisukohal, et kõige paremini suudab õpilast edasiseks haridusteeks ette valmistada tema õpetaja. Seetõttu spetsiaalseid kursusi katsete edukaks sooritamiseks ei korraldata. 

Nõo Reaalgümnaasiumis oleme seisukohal, et kõige paremini suudab õpilast edasiseks haridusteeks ette valmistada tema õpetaja. Seetõttu spetsiaalseid kursusi katsete edukaks sooritamiseks ei korraldata.