Vastuvõtt

Vajalikud dokumendid


Et kandideerida Nõo Reaalgümnaasiumisse, tuleb
täita elektrooniline avaldus SAISis (kättesaadav SAIS.ee alates 1. märtsist)

SAISi tuleb lisada kandideerimise ja õpingute alustamise kohta digitaalselt allkirjastatud lapsevanema nõusolek. Avalduse vorm on SIIN.

Nimekirja arvatud õpilane peab 23. juuniks kooli toimetama põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe.

  

Uue õppeaasta alguses peavad õpilased kooli tooma tervisekaardi.

Et kandideerida Nõo Reaalgümnaasiumisse, tuleb
täita elektrooniline avaldus SAISis (kättesaadav SAIS.ee alates 1. märtsist)

SAISi tuleb lisada kandideerimise ja õpingute alustamise kohta digitaalselt allkirjastatud lapsevanema nõusolek. Avalduse vorm on SIIN.

Nimekirja arvatud õpilane peab 23. juuniks kooli toimetama põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe.

  

Uue õppeaasta alguses peavad õpilased kooli tooma tervisekaardi.