Vastuvõtt

Vajalikud dokumendid


Et kandideerida Nõo Reaalgümnaasiumisse, tuleb
täita elektrooniline ankeet SAISis (kättesaadav SAIS.ee alates 16. märtsist)

SAISi tuleb lisada kandideerimise ja õpingute alustamise kohta lapsevanema kirjalik nõusolek. Avalduse vorm on SIIN.

Nimekirja arvatud õpilane peab 26. juuniks kooli toimetama põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe.

  

Uue õppeaasta alguses peavad õpilased kooli tooma tervisekaardi.

Et kandideerida Nõo Reaalgümnaasiumisse, tuleb
täita elektrooniline ankeet SAISis (kättesaadav SAIS.ee alates 16. märtsist)

SAISi tuleb lisada kandideerimise ja õpingute alustamise kohta lapsevanema kirjalik nõusolek. Avalduse vorm on SIIN.

Nimekirja arvatud õpilane peab 26. juuniks kooli toimetama põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe.

  

Uue õppeaasta alguses peavad õpilased kooli tooma tervisekaardi.