Vastuvõtt

Vajalikud dokumendid


Et kandideerida Nõo Reaalgümnaasiumisse, tuleb
täita elektrooniline ankeet SAISis (kättesaadav SAIS.ee alates 16. märtsist)

 

Nimekirja arvatud õpilane peab 26. juuniks kooli toimetama põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe ning Nõo Reaalgümnaasiumis õpingute alustamise kohta lapsevanema kirjaliku nõusoleku.  

Uue õppeaasta alguses peavad õpilased kooli tooma tervisekaardi.

Et kandideerida Nõo Reaalgümnaasiumisse, tuleb
täita elektrooniline ankeet SAISis (kättesaadav SAIS.ee alates 16. märtsist)

 

Nimekirja arvatud õpilane peab 26. juuniks kooli toimetama põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe ning Nõo Reaalgümnaasiumis õpingute alustamise kohta lapsevanema kirjaliku nõusoleku.  

Uue õppeaasta alguses peavad õpilased kooli tooma tervisekaardi.