Vastuvõtt

Vajalikud dokumendid


 

Nimekirja arvatud õpilane peab 21. juuniks kooli üldmeilile (kool@nrg.edu.ee) saatma põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe koopia (pildi või skaneeritud).

  

 

 

Nimekirja arvatud õpilane peab 21. juuniks kooli üldmeilile (kool@nrg.edu.ee) saatma põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe koopia (pildi või skaneeritud).