Uudised

Info vastuvõtuprotsessi hetkeseisust 02. mai Kaja


E-testide tulemuste ja tunnistuse alusel on olemas pingerida, mille alusel on 80% kohtadest otsustatud.
Täiendavate otsuste aluseks on testide tulemus, tunnistus, ankeet ja vestlus. Nendest otsustest teavitamine algab hiljemalt 20. maist.      
Vestlused algasid  9. maist ja toimuvad pärast 14.00 (ikka veebi teel) ning sellest teavitatakse õpilast meili teel.
Vastuvõtukomisjon ei kutsu vestlusele õpilast, kes jäi pingerea tagumisse kolmandikku.

Õppesuundadesse (IT suund -A klass, reaalsuund- B klass, loodussuund C klass)  jagamisel arvestame õpilaste soove pingerea alusel (kes on tagapool, peavad arvestama ka kolmanda valikuga).

Õpilastele, kes 22.04 ei saanud e-teste teha või on otsustanud kandideerida alles nüüd, on võimalus sooritada vastuvõtukatsed (matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia ja eesti keel)
 21. mail Nõo Reaalgümnaasiumis.
Selleks tuleb end 18. maiks registreerida aadressil kool@nrg.edu.ee ja pärast meie vastuskirja saamist  edastada täidetud ankeet ning 9. kl. tunnistuse koopia/väljavõte.
II voorus kandideerivad õpilased viiele vabale kohale.  Seetõtte eeldame kandideerijalt tunnistust, kus ei ole üle kolme "rahuldava" hinde.
Üldjuhul 22.04 e-teste sooritanud õpilane II voorus katseid sooritada ei saa.

Palume õpilasel, kes loobub talle määratud kohast Nõo RG 10. klassis, meid sellest koheselt teavitada! Aitäh!

Küsimused ja täiendav info:  kool@nrg.edu.ee

 

E-testide tulemuste ja tunnistuse alusel on olemas pingerida, mille alusel on 80% kohtadest otsustatud.
Täiendavate otsuste aluseks on testide tulemus, tunnistus, ankeet ja vestlus. Nendest otsustest teavitamine algab hiljemalt 20. maist.      
Vestlused algasid  9. maist ja toimuvad pärast 14.00 (ikka veebi teel) ning sellest teavitatakse õpilast meili teel.
Vastuvõtukomisjon ei kutsu vestlusele õpilast, kes jäi pingerea tagumisse kolmandikku.

Õppesuundadesse (IT suund -A klass, reaalsuund- B klass, loodussuund C klass)  jagamisel arvestame õpilaste soove pingerea alusel (kes on tagapool, peavad arvestama ka kolmanda valikuga).

Õpilastele, kes 22.04 ei saanud e-teste teha või on otsustanud kandideerida alles nüüd, on võimalus sooritada vastuvõtukatsed (matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia ja eesti keel)
 21. mail Nõo Reaalgümnaasiumis.
Selleks tuleb end 18. maiks registreerida aadressil kool@nrg.edu.ee ja pärast meie vastuskirja saamist  edastada täidetud ankeet ning 9. kl. tunnistuse koopia/väljavõte.
II voorus kandideerivad õpilased viiele vabale kohale.  Seetõtte eeldame kandideerijalt tunnistust, kus ei ole üle kolme "rahuldava" hinde.
Üldjuhul 22.04 e-teste sooritanud õpilane II voorus katseid sooritada ei saa.

Palume õpilasel, kes loobub talle määratud kohast Nõo RG 10. klassis, meid sellest koheselt teavitada! Aitäh!

Küsimused ja täiendav info:  kool@nrg.edu.ee