News

Õpilaste vastuvõtt Nõo Reaalgümnaasiumisse 22. March Ruth Maal


Nõo Reaalgümnaasiumisse kandideerimiseks peavad õpilased end registreerima kahes keskkonnas:
SAIS ja EIS.
NB! Keskkondadesse sisenemiseks tuleb õpilasel kasutada kehtivate sertifikaatidega ID-kaarti.

SAIS-s täidab kandidaat avalduse ja edastab info, mis otsustamiseks ja edasisteks toimetamisetks on vajalikud. 

Registreerimine  SAIS-s toimub 14.-28. märtsil.

Vastuvõtukatsed toimuvad e-testidena infosüsteemis EIS ning need tuleb sooritada 21. aprillil 2023.

Registreerimine EIS-s (e-testide sooritamiseks):
14.-15.03.2023 saavad testile registreeruda ainult need 9. klassi õpilased, kes sooritavad testi oma koolis (et neil oleks eelis valida testi sooritamise kohaks oma kool).
16.-28.03.2023 saavad testile registreeruda kõik 9. klassi õpilased. Registeerimisel saab õpilane valida kooli, kus sooritada e-testid (kuin antud koolis kohti jätkub).

Nõo Reaalgümnaasiumi vastuvõtukatsed toimuvad matemaatikas, eesti keeles ja loodusainetes (füüsika, keemia, bioloogia).

27. mail on võimalik vastuvõtukatseid sooritada õpilastel, kes end 28. märtsiks SAIS-s registreerisid, kuid ei saanud 21.04 e-katseid sooritada (tervislikud põhjused, päev ei sobinud, tehnilised probleemid).
NB! II voor toimub Nõo Reaalgümnaasiumis.

Täiendavat infot vastuvõtu kohta saab kooli kodulehelt (Vastuvõtt) ja kool@nrg.edu.ee või 7455247.

Jaanus Järveoja
Nõo Reaalgümnaasiumi direktor 

 

 

 

 

 

Nõo Reaalgümnaasiumisse kandideerimiseks peavad õpilased end registreerima kahes keskkonnas:
SAIS ja EIS.
NB! Keskkondadesse sisenemiseks tuleb õpilasel kasutada kehtivate sertifikaatidega ID-kaarti.

SAIS-s täidab kandidaat avalduse ja edastab info, mis otsustamiseks ja edasisteks toimetamisetks on vajalikud. 

Registreerimine  SAIS-s toimub 14.-28. märtsil.

Vastuvõtukatsed toimuvad e-testidena infosüsteemis EIS ning need tuleb sooritada 21. aprillil 2023.

Registreerimine EIS-s (e-testide sooritamiseks):
14.-15.03.2023 saavad testile registreeruda ainult need 9. klassi õpilased, kes sooritavad testi oma koolis (et neil oleks eelis valida testi sooritamise kohaks oma kool).
16.-28.03.2023 saavad testile registreeruda kõik 9. klassi õpilased. Registeerimisel saab õpilane valida kooli, kus sooritada e-testid (kuin antud koolis kohti jätkub).

Nõo Reaalgümnaasiumi vastuvõtukatsed toimuvad matemaatikas, eesti keeles ja loodusainetes (füüsika, keemia, bioloogia).

27. mail on võimalik vastuvõtukatseid sooritada õpilastel, kes end 28. märtsiks SAIS-s registreerisid, kuid ei saanud 21.04 e-katseid sooritada (tervislikud põhjused, päev ei sobinud, tehnilised probleemid).
NB! II voor toimub Nõo Reaalgümnaasiumis.

Täiendavat infot vastuvõtu kohta saab kooli kodulehelt (Vastuvõtt) ja kool@nrg.edu.ee või 7455247.

Jaanus Järveoja
Nõo Reaalgümnaasiumi direktor