Uudised

Vastuvõtt Nõo Reaalgümnaasiumi 10. klassi 01. märts Ruth Maal


Tulenevalt koroonaviiruse suurest ohust ei ole võimalik vastuvõtukatseid sellel aastal Nõos läbi viia. Seetõttu toimuvad Nõo Reaalgümnaasiumi vastuvõtukatsed e-testidena.

E-testid toimuvad matemaatikas, eesti keeles ja loodusainetes (füüsika, keemia, bioloogia).

Kandidaadiga toimub ka veebivestlus, kus koolil on õigus küsida ainelaseid küsimusi e-testi ainete programmi osas.

Nõo Reaalgümnaasiumi e-sisseastumistest toimub 16. aprillil 2021. a eksamite infosüsteemis EIS.
Täpsustuseks, et samade testidega saab õpilane kandideerida ka Tartu linna koolidesse. 

Vastava info avaldame kooli kodulehel hiljemalt 5. aprillil 2021.

Test koosneb kolmest osast.

10.00-11.00 matemaatika

11.15-12.15 eesti keel

12.30 - 13.30 loodusvaldkond

 

Kõik ülesanded vastavad riiklikule õppekavale. EIS hindamissüsteemi põhjal annab testi iga osa maksimaalselt 100 punkti. Nõo Reaalgümnaasium lähtub oma kooli vastõtutingimustest, mille põhjal on matemaatika osatähtus 50% (50 punkti), loodusainete osa 40% (40 punkti) ja eesti keele osa 10% (10 punkti).

Muutunud vastuvõtutingimuste tõttu lisatakse kandidaadi punktisummale vestluse ja tunnistuse põhjal kuni 50 punkti. Kuna testide sooritamisel ei ole järelevalvet, ei taga testide kõrge koondtulemus Nõo Reaalgümnaasiumi 10. klassi vastuvõtmist. Lõpliku otsuse teeb vastuvõtukomisjon.

 

Kandidaadid peavad ennast registreerima sisseastumise infosüsteemis SAIS ajavahemikus 15.-31. märts 2021.

Vastav info avaldatakse kooli kodulehele hiljemalt 10. märtsil.

Info kool@nrg.edu.ee või 5030469

Nõo Reaalgümnaasium

Tulenevalt koroonaviiruse suurest ohust ei ole võimalik vastuvõtukatseid sellel aastal Nõos läbi viia. Seetõttu toimuvad Nõo Reaalgümnaasiumi vastuvõtukatsed e-testidena.

E-testid toimuvad matemaatikas, eesti keeles ja loodusainetes (füüsika, keemia, bioloogia).

Kandidaadiga toimub ka veebivestlus, kus koolil on õigus küsida ainelaseid küsimusi e-testi ainete programmi osas.

Nõo Reaalgümnaasiumi e-sisseastumistest toimub 16. aprillil 2021. a eksamite infosüsteemis EIS.
Täpsustuseks, et samade testidega saab õpilane kandideerida ka Tartu linna koolidesse. 

Vastava info avaldame kooli kodulehel hiljemalt 5. aprillil 2021.

Test koosneb kolmest osast.

10.00-11.00 matemaatika

11.15-12.15 eesti keel

12.30 - 13.30 loodusvaldkond

 

Kõik ülesanded vastavad riiklikule õppekavale. EIS hindamissüsteemi põhjal annab testi iga osa maksimaalselt 100 punkti. Nõo Reaalgümnaasium lähtub oma kooli vastõtutingimustest, mille põhjal on matemaatika osatähtus 50% (50 punkti), loodusainete osa 40% (40 punkti) ja eesti keele osa 10% (10 punkti).

Muutunud vastuvõtutingimuste tõttu lisatakse kandidaadi punktisummale vestluse ja tunnistuse põhjal kuni 50 punkti. Kuna testide sooritamisel ei ole järelevalvet, ei taga testide kõrge koondtulemus Nõo Reaalgümnaasiumi 10. klassi vastuvõtmist. Lõpliku otsuse teeb vastuvõtukomisjon.

 

Kandidaadid peavad ennast registreerima sisseastumise infosüsteemis SAIS ajavahemikus 15.-31. märts 2021.

Vastav info avaldatakse kooli kodulehele hiljemalt 10. märtsil.

Info kool@nrg.edu.ee või 5030469

Nõo Reaalgümnaasium