Uudised

Tiigrihüpe 25 ja Nõo kool 23. veebruar Ruth Maal


Tänaseks teavad pea kõik, et Eesti on maailma kõige eesrindlikum digiriik. Ent kõik ei pruugi teada, et e-riigi lugu sai alguse just koolidest. Tiigrihüppe 25. juubeli puhul on kokku kogunud kümnete inimeste mälestuskillud pöörasest haridusalgatusest, mis pani aluse Eesti e-riigi loole. 

Tiigrihüppe loo koos kõigega, mis sellele eelnes ja järgnes, pani kirja tehnoloogiaajakirjanik Henrik Roonemaa. Sõna said nii need, kes nägid poole sajandi eest Nõo Keskkoolis Nõukogude Liidu esimest kooliarvutit, kui ka need, kes olid Tiigrihüppe SA sünni juures, nägid Eesti koolide ühendamist internetti või hoolitsesid tuhandetele õpetajatele arvutitarkuse jagamise eest.

Tiigrihüppe ajaloo talletamise tellis Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Haridus- ja Noorteametiga.

Link ajaloolisele ülevaatele.

Tänaseks teavad pea kõik, et Eesti on maailma kõige eesrindlikum digiriik. Ent kõik ei pruugi teada, et e-riigi lugu sai alguse just koolidest. Tiigrihüppe 25. juubeli puhul on kokku kogunud kümnete inimeste mälestuskillud pöörasest haridusalgatusest, mis pani aluse Eesti e-riigi loole. 

Tiigrihüppe loo koos kõigega, mis sellele eelnes ja järgnes, pani kirja tehnoloogiaajakirjanik Henrik Roonemaa. Sõna said nii need, kes nägid poole sajandi eest Nõo Keskkoolis Nõukogude Liidu esimest kooliarvutit, kui ka need, kes olid Tiigrihüppe SA sünni juures, nägid Eesti koolide ühendamist internetti või hoolitsesid tuhandetele õpetajatele arvutitarkuse jagamise eest.

Tiigrihüppe ajaloo talletamise tellis Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Haridus- ja Noorteametiga.

Link ajaloolisele ülevaatele.