Oluline

Õpilaste vastuvõtt Nõo Reaalgümnaasiumisse 14. märts


Nõo Reaalgümnaasiumisse kandideerimiseks peavad õpilased end registreerima kahes keskkonnas:
SAIS ja EIS.
NB! Keskkondadesse sisenemiseks tuleb õpilasel kasutada kehtivate sertifikaatidega ID-kaarti.

SAIS-s täidab kandidaat avalduse ja edastab info, mis otsustamiseks ja edasisteks toimetamisetks on vajalikud. 

Registreerimine  SAIS-s toimub 14.-28. märtsil.

Vastuvõtukatsed toimuvad e-testidena infosüsteemis EIS ning need tuleb sooritada 21. aprillil 2023.

Registreerimine EIS-s (e-testide sooritamiseks):
14.-15.03.2023 saavad testile registreeruda ainult need 9. klassi õpilased, kes sooritavad testi oma koolis (et neil oleks eelis valida testi sooritamise kohaks oma kool).
16.-28.03.2023 saavad testile registreeruda kõik 9. klassi õpilased. Registeerimisel saab õpilane valida kooli, kus sooritada e-testid (kuin antud koolis kohti jätkub).

Nõo Reaalgümnaasiumi vastuvõtukatsed toimuvad matemaatikas, eesti keeles ja loodusainetes (füüsika, keemia, bioloogia).

Täiendavat infot vastuvõtu kohta saab kooli kodulehelt (Vastuvõtt) ja kool@nrg.edu.ee või 7455247.

Jaanus Järveoja
Nõo Reaalgümnaasiumi direktor 

Nõo Reaalgümnaasiumisse kandideerimiseks peavad õpilased end registreerima kahes keskkonnas:
SAIS ja EIS.
NB! Keskkondadesse sisenemiseks tuleb õpilasel kasutada kehtivate sertifikaatidega ID-kaarti.

SAIS-s täidab kandidaat avalduse ja edastab info, mis otsustamiseks ja edasisteks toimetamisetks on vajalikud. 

Registreerimine  SAIS-s toimub 14.-28. märtsil.

Vastuvõtukatsed toimuvad e-testidena infosüsteemis EIS ning need tuleb sooritada 21. aprillil 2023.

Registreerimine EIS-s (e-testide sooritamiseks):
14.-15.03.2023 saavad testile registreeruda ainult need 9. klassi õpilased, kes sooritavad testi oma koolis (et neil oleks eelis valida testi sooritamise kohaks oma kool).
16.-28.03.2023 saavad testile registreeruda kõik 9. klassi õpilased. Registeerimisel saab õpilane valida kooli, kus sooritada e-testid (kuin antud koolis kohti jätkub).

Nõo Reaalgümnaasiumi vastuvõtukatsed toimuvad matemaatikas, eesti keeles ja loodusainetes (füüsika, keemia, bioloogia).

Täiendavat infot vastuvõtu kohta saab kooli kodulehelt (Vastuvõtt) ja kool@nrg.edu.ee või 7455247.

Jaanus Järveoja
Nõo Reaalgümnaasiumi direktor 

liikumisaasta_tervitus
liikumisaasta_tervitus