News

10. klassi kandideerijale 05. April Kaja


Registreerimine

Nõo Reaalgümnaasiumi 10. klassi kandideerimiseks  tuli õpilasel ennast registreerida sisseastumise infosüsteemis SAIS (sais.ee) ajavahemikus 15.-31. märts 2021.

Erandkorras saab kool registreerida 20. aprillini õpilast, kellel on õigus kandideerida 10. klassi katseid sooritamata (pöörduda kool@nrg.edu.ee)

Vastuvõtukatsed

Vastuvõtukatsed toimuvad e-testidena.
E-testid toimuvad matemaatikas, eesti keeles ja loodusainetes (füüsika, keemia, bioloogia).

Kandidaadiga toimub ka veebivestlus, kus koolil on õigus küsida ainelaseid küsimusi e-testi ainete programmi osas.

Testid tuleb sooritada iseseisvalt ja ilma abivahenditeta.

Kõik testid on ühesuunalised (pärast vastamist selle ülesande juurde tagasi tulla ei saa).

Katsed sooritatakse Eksamite infosüsteemis EIS, nende sooritamine toimub kodus või mõnes muus õpilase valitud kohas, kus on ligipääs internetiühendusega arvutile. Isikutuvastuseks on vajalik veebikaamera ning ID-kaardi või passi olemasolu.

7.-14. aprillini on õpilastel võimalus kasutada harjutusteste, kus on võimalik tutvuda testi keskkonna ning formaadiga.

Nõo Reaalgümnaasiumi e-sisseastumistest toimub 16. aprillil 2021. a eksamite infosüsteemis EIS.
Täpsustuseks, et samade testidega saab õpilane kandideerida ka Tartu linna koolidesse. 

Test koosneb kolmest osast.

10.00-11.00 matemaatika

11.15-12.15 eesti keel

12.30 - 13.30 loodusvaldkond 

Kõik ülesanded vastavad riiklikule õppekavale.

Vestlused

 Vastuvõtukomisjoni otsusel toimub kandidaadiga vestlus. Vestlused toimuvad alates 3. maist.  Vestluse aeg ja info veebivestluse keskkonna ning lingi kohta  saadetakse kandidaadile vähemalt 3 tööpäeva enne vestlust. 
Õpilased, kes võetakse kooli vastu ilma vestluseta, saavad vastava teatise hiljemalt 28. aprilliks (SAIS keskkonnast meili teel).
Palun jälgige oma kirjakasti! 

Vastuvõtmine

Iga kandidaat peab kinnitama Nõo Reaalgümnaasiumis õpingute jätkamise soovi kolme tööpäeva jooksul pärast kooli nimekirja arvamise teatise saamist. Palun jälgige oma kirjakasti! 

Nimekirja arvatud õpilane peab 21. juuniks edastama Nõo Reaalgümnaasiumile põhikooli lõptunnistuse ja hinnetelehe koopia (pildi, skaneeringu).

Üldine

Palume õpilasel, kes loobub kohast Nõo RG 10. klassis, meid sellest koheselt teavitada! Aitäh!

Õpilane, kes soovib kandideerida, kuid jäi hiljaks, võib meile oma soovist teada anda. Loobumiste korral võib tekkida võimalus juunikuus kandideerimiseks.

Küsimused ja täiendav info:  kool@nrg.edu.ee

 

Registreerimine

Nõo Reaalgümnaasiumi 10. klassi kandideerimiseks  tuli õpilasel ennast registreerida sisseastumise infosüsteemis SAIS (sais.ee) ajavahemikus 15.-31. märts 2021.

Erandkorras saab kool registreerida 20. aprillini õpilast, kellel on õigus kandideerida 10. klassi katseid sooritamata (pöörduda kool@nrg.edu.ee)

Vastuvõtukatsed

Vastuvõtukatsed toimuvad e-testidena.
E-testid toimuvad matemaatikas, eesti keeles ja loodusainetes (füüsika, keemia, bioloogia).

Kandidaadiga toimub ka veebivestlus, kus koolil on õigus küsida ainelaseid küsimusi e-testi ainete programmi osas.

Testid tuleb sooritada iseseisvalt ja ilma abivahenditeta.

Kõik testid on ühesuunalised (pärast vastamist selle ülesande juurde tagasi tulla ei saa).

Katsed sooritatakse Eksamite infosüsteemis EIS, nende sooritamine toimub kodus või mõnes muus õpilase valitud kohas, kus on ligipääs internetiühendusega arvutile. Isikutuvastuseks on vajalik veebikaamera ning ID-kaardi või passi olemasolu.

7.-14. aprillini on õpilastel võimalus kasutada harjutusteste, kus on võimalik tutvuda testi keskkonna ning formaadiga.

Nõo Reaalgümnaasiumi e-sisseastumistest toimub 16. aprillil 2021. a eksamite infosüsteemis EIS.
Täpsustuseks, et samade testidega saab õpilane kandideerida ka Tartu linna koolidesse. 

Test koosneb kolmest osast.

10.00-11.00 matemaatika

11.15-12.15 eesti keel

12.30 - 13.30 loodusvaldkond 

Kõik ülesanded vastavad riiklikule õppekavale.

Vestlused

 Vastuvõtukomisjoni otsusel toimub kandidaadiga vestlus. Vestlused toimuvad alates 3. maist.  Vestluse aeg ja info veebivestluse keskkonna ning lingi kohta  saadetakse kandidaadile vähemalt 3 tööpäeva enne vestlust. 
Õpilased, kes võetakse kooli vastu ilma vestluseta, saavad vastava teatise hiljemalt 28. aprilliks (SAIS keskkonnast meili teel).
Palun jälgige oma kirjakasti! 

Vastuvõtmine

Iga kandidaat peab kinnitama Nõo Reaalgümnaasiumis õpingute jätkamise soovi kolme tööpäeva jooksul pärast kooli nimekirja arvamise teatise saamist. Palun jälgige oma kirjakasti! 

Nimekirja arvatud õpilane peab 21. juuniks edastama Nõo Reaalgümnaasiumile põhikooli lõptunnistuse ja hinnetelehe koopia (pildi, skaneeringu).

Üldine

Palume õpilasel, kes loobub kohast Nõo RG 10. klassis, meid sellest koheselt teavitada! Aitäh!

Õpilane, kes soovib kandideerida, kuid jäi hiljaks, võib meile oma soovist teada anda. Loobumiste korral võib tekkida võimalus juunikuus kandideerimiseks.

Küsimused ja täiendav info:  kool@nrg.edu.ee