News

Presidendi mõttekoda 05. September Ruth Maal


Teaduskeskuse Ahhaa 25. sünnipäeval toimus presidendi mõttekoda, kus president Alar Karis vestles noortega Eesti eri paigust. Räägiti, kuidas sobitada ühiskonna vajadusi noorte soovide ja valikutega.

Alar Karis ütles: "Laua ümber oli neid, kes sihi seadnud reaalteaduste suunas, aga ka neid, kes hoiavad humanitaaria poolele. Leidsime ühiselt, et haridustee valikuid ei saa jõuga määrata, ja tõdesime, et ka tulevane palk pole millenniumilastele määrav tegur. [- - - ] Noortel peab olema rohkem võimalusi erinevate elualadega tutvuda kasvõi juba põhikooli ajal, et hoida valikuhorisont laialt lahti."

Arutelul osales ka meie kooli õpilane Lauri Pehlak.

Teaduskeskuse Ahhaa 25. sünnipäeval toimus presidendi mõttekoda, kus president Alar Karis vestles noortega Eesti eri paigust. Räägiti, kuidas sobitada ühiskonna vajadusi noorte soovide ja valikutega.

Alar Karis ütles: "Laua ümber oli neid, kes sihi seadnud reaalteaduste suunas, aga ka neid, kes hoiavad humanitaaria poolele. Leidsime ühiselt, et haridustee valikuid ei saa jõuga määrata, ja tõdesime, et ka tulevane palk pole millenniumilastele määrav tegur. [- - - ] Noortel peab olema rohkem võimalusi erinevate elualadega tutvuda kasvõi juba põhikooli ajal, et hoida valikuhorisont laialt lahti."

Arutelul osales ka meie kooli õpilane Lauri Pehlak.