News

Nõo Reaalgümnaasiumi õppeaasta 2022/23 10. klassid on komplekteeritud 30. June Ruth Maal


Nõo Reaalgümnaasiumi õppeaasta 2022/23 10. klassid on komplekteeritud.
Kuna vahel on mõni 10. klassi astunud õpilane suve jooksul ümber mõelnud, loobunud oma kohast 10. klassis, siis registreerime õpilasi, kes on huvitatud vabanevale kohale kandideerimisest. Eeldame nendelt õpilastelt head tunnistust ja häid tulemusi põhikooli lõpueksamil.    
Registreerida võib end ka õpilane, kes oma varasemat loobumisotsust on muutnud.

Palume õpilasel, kes loobub kohast Nõo Reaalgümnaasiumi 10. klassis, meid sellest koheselt teavitada!

Küsimused ja täiendav info: 5030469 (direktor).

Nõo Reaalgümnaasiumi õppeaasta 2022/23 10. klassid on komplekteeritud.
Kuna vahel on mõni 10. klassi astunud õpilane suve jooksul ümber mõelnud, loobunud oma kohast 10. klassis, siis registreerime õpilasi, kes on huvitatud vabanevale kohale kandideerimisest. Eeldame nendelt õpilastelt head tunnistust ja häid tulemusi põhikooli lõpueksamil.    
Registreerida võib end ka õpilane, kes oma varasemat loobumisotsust on muutnud.

Palume õpilasel, kes loobub kohast Nõo Reaalgümnaasiumi 10. klassis, meid sellest koheselt teavitada!

Küsimused ja täiendav info: 5030469 (direktor).