News

Sisseastumine 10. klassi 22. February Kaja


Registreerimine

Nõo Reaalgümnaasiumi 10. klassi kandideerimiseks  tuleb õpilasel ennast registreerida sisseastumise infosüsteemis SAIS (sais.ee) ajavahemikus 1.-10. märts 2022.
Kuna hetkel on koolivaheaeg ja hinnete ülevaate/tunnistuse kätte saamine võtab aega, siis saavad kandidaadid tunnistuse koopiat üles laadida 20. märtsini.
NB! Sellega ei pikene registreerimise tähtaeg! See on ikka 10. märts! 

Erandkorras saab kool registreerida 20. aprillini õpilast, kellel on õigus kandideerida 10. klassi katseid sooritamata (pöörduda kool@nrg.edu.ee)

Vastuvõtukatsed

Vastuvõtukatsed toimuvad e-testidena 22. aprillil alates kella 10.00-st.
Katsed sooritatakse Eksamite infosüsteemis (EIS).
Teste viib läbi Haridus- ja Noorteamet (HARNO).
Isikutuvastuseks on vajalik kehtivate sertifikaatidega ID-kaardi olemasolu (koos PIN koodidega).
Testid toimuvad matemaatikas, eesti keeles ja loodusainetes (füüsika, keemia, bioloogia).

Teste sooritavad õpilased ainult koolides.
Väike hulk õpilasi (ca 60) saab teste teha Nõo Reaalgümnaasiumis (piirab arvutite arv).
Kui õpilase praegune kool on andnud nõusoleku testide läbiviimiseks, saab testi teha kodukoolis. Kolmas võimalus on, et samas maakonnas asuv kool võimaldab teste teha ka teistel õpilastel. Kõik koolid peavad andma nõusoleku ja sõlmima lepingu HARNO-ga.
Pärast registreerimise lõppu edastab HARNO õpilasele info, kus koolis ta teste sooritab.

Eelnevalt on õpilastel võimalus kasutada harjutusteste, kus on võimalik tutvuda testimise keskkonna ning formaadiga.

Täpsustuseks, et samade testide tulemustega saab õpilane kandideerida ka teistesse koolidesse, kes on ühiskatsetega liitunud (nt. kõik Tartu linna gümnaasiumid). 

Kõik ülesanded vastavad riiklikule õppekavale.

Vestlus

Vastuvõtukomisjoni otsusel toimub kandidaadiga vestlus. Vestlused toimuvad alates 2. maist.  Vestluse aeg ja info veebivestluse keskkonna ning lingi kohta  saadetakse kandidaadile vähemalt 3 tööpäeva enne vestlust.  Palun jälgige oma kirjakasti! 

Vastuvõtmine

Iga kandidaat peab kinnitama Nõo Reaalgümnaasiumis õpingute jätkamise soovi viie päeva jooksul pärast kooli nimekirja arvamise teatise saamist. Palun jälgige oma kirjakasti! 
Õpilased, kes võetakse kooli vastu ilma vestluseta, saavad vastava teatise hiljemalt 30. aprilliks (meili teel).

Nimekirja arvatud õpilane peab 25. juuniks edastama Nõo Reaalgümnaasiumile põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe koopia (pildi, skaneeringu).

Üldine

Haiguse tõttu katsetel mitte osalenud õpilasel tuleb pöörduda kooli poole ( kool@nrg.edu.ee ).

Palume õpilasel, kes loobub talle määratud kohast Nõo RG 10. klassis, meid sellest koheselt teavitada! Aitäh!

Õpilane, kes soovib kandideerida, kuid jäi hiljaks, võib meile oma soovist teada anda. Loobumiste korral võib tekkida võimalus kandideerimiseks ka hiljem.

Küsimused ja täiendav info:  kool@nrg.edu.ee

Registreerimine

Nõo Reaalgümnaasiumi 10. klassi kandideerimiseks  tuleb õpilasel ennast registreerida sisseastumise infosüsteemis SAIS (sais.ee) ajavahemikus 1.-10. märts 2022.
Kuna hetkel on koolivaheaeg ja hinnete ülevaate/tunnistuse kätte saamine võtab aega, siis saavad kandidaadid tunnistuse koopiat üles laadida 20. märtsini.
NB! Sellega ei pikene registreerimise tähtaeg! See on ikka 10. märts! 

Erandkorras saab kool registreerida 20. aprillini õpilast, kellel on õigus kandideerida 10. klassi katseid sooritamata (pöörduda kool@nrg.edu.ee)

Vastuvõtukatsed

Vastuvõtukatsed toimuvad e-testidena 22. aprillil alates kella 10.00-st.
Katsed sooritatakse Eksamite infosüsteemis (EIS).
Teste viib läbi Haridus- ja Noorteamet (HARNO).
Isikutuvastuseks on vajalik kehtivate sertifikaatidega ID-kaardi olemasolu (koos PIN koodidega).
Testid toimuvad matemaatikas, eesti keeles ja loodusainetes (füüsika, keemia, bioloogia).

Teste sooritavad õpilased ainult koolides.
Väike hulk õpilasi (ca 60) saab teste teha Nõo Reaalgümnaasiumis (piirab arvutite arv).
Kui õpilase praegune kool on andnud nõusoleku testide läbiviimiseks, saab testi teha kodukoolis. Kolmas võimalus on, et samas maakonnas asuv kool võimaldab teste teha ka teistel õpilastel. Kõik koolid peavad andma nõusoleku ja sõlmima lepingu HARNO-ga.
Pärast registreerimise lõppu edastab HARNO õpilasele info, kus koolis ta teste sooritab.

Eelnevalt on õpilastel võimalus kasutada harjutusteste, kus on võimalik tutvuda testimise keskkonna ning formaadiga.

Täpsustuseks, et samade testide tulemustega saab õpilane kandideerida ka teistesse koolidesse, kes on ühiskatsetega liitunud (nt. kõik Tartu linna gümnaasiumid). 

Kõik ülesanded vastavad riiklikule õppekavale.

Vestlus

Vastuvõtukomisjoni otsusel toimub kandidaadiga vestlus. Vestlused toimuvad alates 2. maist.  Vestluse aeg ja info veebivestluse keskkonna ning lingi kohta  saadetakse kandidaadile vähemalt 3 tööpäeva enne vestlust.  Palun jälgige oma kirjakasti! 

Vastuvõtmine

Iga kandidaat peab kinnitama Nõo Reaalgümnaasiumis õpingute jätkamise soovi viie päeva jooksul pärast kooli nimekirja arvamise teatise saamist. Palun jälgige oma kirjakasti! 
Õpilased, kes võetakse kooli vastu ilma vestluseta, saavad vastava teatise hiljemalt 30. aprilliks (meili teel).

Nimekirja arvatud õpilane peab 25. juuniks edastama Nõo Reaalgümnaasiumile põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe koopia (pildi, skaneeringu).

Üldine

Haiguse tõttu katsetel mitte osalenud õpilasel tuleb pöörduda kooli poole ( kool@nrg.edu.ee ).

Palume õpilasel, kes loobub talle määratud kohast Nõo RG 10. klassis, meid sellest koheselt teavitada! Aitäh!

Õpilane, kes soovib kandideerida, kuid jäi hiljaks, võib meile oma soovist teada anda. Loobumiste korral võib tekkida võimalus kandideerimiseks ka hiljem.

Küsimused ja täiendav info:  kool@nrg.edu.ee