News

Veebipõhiste õppematerjalide konkurss „Kirjandusraal 2020“ 03. February Ruth Maal


Nõo Reaalgümnaasium ja Nõo Põhikool  korraldavad koostöös Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutusega veebipõhiste õppematerjalide konkursi „Kirjandusraal 2020“

Kolmeteistkümnes konkurss on mõeldud 8. – 12. klassi õpilastele ja lõppvoor toimub 15. oktoobril 2020. aastal Nõo Reaalgümnaasiumis.

Konkursitöö teema on „Eesti kirjandusloolised paigad“ ning osalejatel tuleb koostada veebileht, millel tutvustatakse  kas Eduard Vildet või Jaan Krossi ning üht vabalt valitud kaasaegset eesti kirjanikku, nende loomingut  ning sellega seotud paiku.

Veebilehe kohustuslikeks komponentideks on

  • interaktiivsele Eesti kaardile lisatud info ning fotod valitud kirjanikest  ning märkida tuleb ka  nende eluloo ja/või teoste sündmuskohtadega seotud paigad;
  • pildiline materjal, mis aitaks kirjanike ja/või nende teostega seotud kohti klassis visualiseerida;
  • omaloominguline 3-5-minutiline video (võib olla ka animatsioon), milles tutvustatakse ühe valitud kirjaniku isiku, oskuste, eluloo ja/või teoste kohta käivaid huvitavaid fakte (mitte piidruda tavapärase nn õpikupõhise materjaliga);
  • käsitletud materjali kinnistamiseks mänguline tegevus (seekord  me ootame selles punktis isikupärast ning huvitavalt loomingulist  lähenemist, vältida tuleb tavapäraseid ristsõnu, sõnarägastikke, Kahoot keskkonnas tehtud mänge, “Kuldvillakut” jmt).

Veebileht peab olema kasutatav õppevahendina ja sisaldama erinevaid ülesandeid;  tööde hindamisel väärtustatakse eelkõige autori(te) oma panust ja isiklikke seisukohti, mitte veebilinkide rohkust. 

Töö autoriks võib olla üksikisik või rühm (kuni 3 õpilast).

 Žürii hindab konkursile laekunud töid ja valib mõlemast vanuseastmest (põhikool ja gümnaasium) välja paremad tööd. Nende tööde autoritel tuleb lõppvooruks ette valmistada veebilehe esitluse suuline variant ja esineda sellega konkursi lõppvoorus. 

Palume registreeruda 3. märtsiks 2020 veebiaadressil: registreeri siin

Võistlustöö esitada märksõnaga varustatult ja vormistada nii, et veebilehel ei ole viiteid autori(te)le ega nende koolile. Veebilehe aadressi esitamiseks saadetakse registreerunutele septembriks uus link.

 Tööde esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2020. 

 

Korraldajad 

Kaja Kasak

Ruth Maal

Mari Aruväli

Linda Trummal

 

Nõo Reaalgümnaasium ja Nõo Põhikool  korraldavad koostöös Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutusega veebipõhiste õppematerjalide konkursi „Kirjandusraal 2020“

Kolmeteistkümnes konkurss on mõeldud 8. – 12. klassi õpilastele ja lõppvoor toimub 15. oktoobril 2020. aastal Nõo Reaalgümnaasiumis.

Konkursitöö teema on „Eesti kirjandusloolised paigad“ ning osalejatel tuleb koostada veebileht, millel tutvustatakse  kas Eduard Vildet või Jaan Krossi ning üht vabalt valitud kaasaegset eesti kirjanikku, nende loomingut  ning sellega seotud paiku.

Veebilehe kohustuslikeks komponentideks on

  • interaktiivsele Eesti kaardile lisatud info ning fotod valitud kirjanikest  ning märkida tuleb ka  nende eluloo ja/või teoste sündmuskohtadega seotud paigad;
  • pildiline materjal, mis aitaks kirjanike ja/või nende teostega seotud kohti klassis visualiseerida;
  • omaloominguline 3-5-minutiline video (võib olla ka animatsioon), milles tutvustatakse ühe valitud kirjaniku isiku, oskuste, eluloo ja/või teoste kohta käivaid huvitavaid fakte (mitte piidruda tavapärase nn õpikupõhise materjaliga);
  • käsitletud materjali kinnistamiseks mänguline tegevus (seekord  me ootame selles punktis isikupärast ning huvitavalt loomingulist  lähenemist, vältida tuleb tavapäraseid ristsõnu, sõnarägastikke, Kahoot keskkonnas tehtud mänge, “Kuldvillakut” jmt).

Veebileht peab olema kasutatav õppevahendina ja sisaldama erinevaid ülesandeid;  tööde hindamisel väärtustatakse eelkõige autori(te) oma panust ja isiklikke seisukohti, mitte veebilinkide rohkust. 

Töö autoriks võib olla üksikisik või rühm (kuni 3 õpilast).

 Žürii hindab konkursile laekunud töid ja valib mõlemast vanuseastmest (põhikool ja gümnaasium) välja paremad tööd. Nende tööde autoritel tuleb lõppvooruks ette valmistada veebilehe esitluse suuline variant ja esineda sellega konkursi lõppvoorus. 

Palume registreeruda 3. märtsiks 2020 veebiaadressil: registreeri siin

Võistlustöö esitada märksõnaga varustatult ja vormistada nii, et veebilehel ei ole viiteid autori(te)le ega nende koolile. Veebilehe aadressi esitamiseks saadetakse registreerunutele septembriks uus link.

 Tööde esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2020. 

 

Korraldajad 

Kaja Kasak

Ruth Maal

Mari Aruväli

Linda Trummal