News

Nõo Reaalgümnaasiumi lastevanemate koosolek 22. November Ruth Maal

Nõo Reaalgümnaasiumi lastevanemate koosolek toimub reedel, 6. detsembril 2019.


     Päevakava 


14.00-15.00  võimalus kohtuda aineõpetajatega, kasvatajatega, juhtkonnaga ning tutvuda koolikompleksiga.

15.00 lastevanemate üldkoosolek auditooriumis.

NB! Üldkoosolekust toimub veebiülekanne ja see on hiljem ka järelvaadatav.


Üldkoosoleku päevakord

Lühiülevaade kooli tegemistest ja õppe-, kasvatustööst.

Ülevaade hoolekogu tegevusest ja lastevanemate esindaja valimine hoolekogusse.

Kohal algatatud küsimused.

 

Üldkoosolek kestab orienteeruvalt 1 tund ja 15 minutit.

Pärast seda algavad 11.  ja 12. klasside  koosolekud ning 10. klasside lapsevanematele tutvustatakse kohanemisküsitluse tulemusi.

Kell 17.00 algavad 10. kl. klassikoosolekud.Jaanus Järveoja
Nõo Reaalgümnaasiumi direktor

     Päevakava 


14.00-15.00  võimalus kohtuda aineõpetajatega, kasvatajatega, juhtkonnaga ning tutvuda koolikompleksiga.

15.00 lastevanemate üldkoosolek auditooriumis.

NB! Üldkoosolekust toimub veebiülekanne ja see on hiljem ka järelvaadatav.


Üldkoosoleku päevakord

Lühiülevaade kooli tegemistest ja õppe-, kasvatustööst.

Ülevaade hoolekogu tegevusest ja lastevanemate esindaja valimine hoolekogusse.

Kohal algatatud küsimused.

 

Üldkoosolek kestab orienteeruvalt 1 tund ja 15 minutit.

Pärast seda algavad 11.  ja 12. klasside  koosolekud ning 10. klasside lapsevanematele tutvustatakse kohanemisküsitluse tulemusi.

Kell 17.00 algavad 10. kl. klassikoosolekud.
Jaanus Järveoja
Nõo Reaalgümnaasiumi direktor