Kursusel õpilastele, kes varem ei ole saksa keelt õppinud. Arendame kõiki nelja osaoskust: rääkimist, kuulamist, lugemist ja kirjutamist, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Teeme paaris- ja grupitööd,  mängime rolli- ja lauamänge, harjutame dialooge ja laulame ning harjutame igapäevaseid suhtlusolukordi. Saavutatav keeletase A1.1.

Language
Estonian
Tabbed content page type: 
Elective subjects
Length: 
Monday, September 12, 2022 to Tuesday, November 29, 2022
Start : 
Saturday, September 12, 2020 - 15:30
Days it takes place: 
esmaspäev, kolmapäev
Instructor: 
Eve Aruväli
Room: 
304
Target group: 
10.- 12. klass