Kursusel õppimisel omandavad õpilased majanduse põhimõisteid ja tutvuvad tänapäeva turumajanduse põhimõtetega; õpivad hindama ressursside tähtsust; võrdlevad erinevaid majandussüsteeme. Teemad: Majanduse olemus. Nõudlus ja pakkumine. Inimene kui omanik, tootja, töötaja ja tarbija. Ettevõtlus. Ettevõtte asutamine.

Väljundiks on osalemine olümpiaadil.

Language
Estonian
Tabbed content page type: 
Elective subjects
Length: 
Wednesday, November 23, 2022 to Thursday, March 9, 2023
Start : 
Wednesday, November 23, 2022 - 13:00
Instructor: 
Svetlana Keisk
Room: 
102
Target group: 
10.-11. klass