News

10. klasside kohanemislaager  27.- 29. augustil 2023. aastal 22. August Ruth Maal


Hea Nõo Reaalgümnaasiumi 70. lend ehk 10. klasside õpilased ja nende lapsevanemad!

Nagu oleme varakult teada andnud, ootame 10. kl. õpilasi kooli pühapäeval, 27. augustil.
Õpilastele viiakse 28.-29.08 läbi laager nende  paremaks kohanemiseks meie koolis.

Laagri kava on nüüd paigas ja nähtav allpool.

Palume siiski arvestada, et muudatused laagri kavas ei ole välistatud.

Palume meid teavitada, kui õpilane laagris ei osale või  mõnel päeval puudub!

Meie koolikompleks asub Nõos, Kalju Aigro tn 5.
Pühapäeval pääseb ühiselamusse siseõuest (mitte kooli peauksest).
Tartu poolt sõites näete K. Aigro tn liikudes enne Nõo Põhikooli. Sõitke sellest mööda (100 meetrit) ja 50 meetrit pärast meie õppehoonet (seinale on suurelt maalitud „Nõo Reaalgümnaasium“) keerake paremale, hoone siseõue. Keelumärgist võite saabumisel julgelt mööda sõita!
Esimesel korrusel on vastas meie töötajad, kes infot jagavad ja teid juhendavad.
Päeva jooksul võib olla hetki, kus korraga saabujaid on palju ning peate natuke ootama. Ka parklas võib vahepeal ruumipuudus olla. Palume mõistmist ja kannatlikkust!

Lapsevanema osalemine pühapäevasel kohtumisel juhtkonnaga ei ole kohustuslik. Kohtumisel räägitud, tutvustatud info edastame hiljem ka Stuudiumisse. Ning juba septembris toimub 10. klasside lastevanemate koosolek (kuupäeva veel täpsustame).

Õppetöö algab  30. augustil. Nende kahe päeva (30. ja 31.08) arvel pikendame kevadist koolivaheaega. Kohanemislaager ei ole õppetöö osa ja seda vaheaja pikendamisel ei arvestata.

Kooliaasta avaaktus toimub 1. septembril kella 9.00-st. See toimub meil traditsiooniliselt õues. Aktusel võivad osaleda kõik, kes soovivad.   

Kohtumiseni!
Jaanus Järveoja
Nõo Reaalgümnaasiumi direktor

 

 

PÄEVAKAVA

pühapäev, 27. august 2023

Alates kell 10.00 majutus NRG ühiselamus.

15.00- 16.00 toimub 70.  lennu kohtumine kooli juhtkonnaga ruumis 116.
16.00 - 16.40 lõunasöök Nõo Põhikooli sööklas.           

                          Kooli juhtkonna kohtumine lastevanematega ruumis 116.

16.45 10.a, 10.b, 10.c ekskursioon õppehoonetes.

18.00- 19.30 õpikute väljastamine ruumis 103.

19.30 Nõo RG traditsioonidest räägib  K. Bergmann (ruum 116).

21.00 - 22.00 - vaba aeg.
23.00 - öörahu.

 Esmaspäev, 28. august 2023

8.15 - 8.45
- hommikusöök Nõo Põhikooli sööklas.

10.a

10.b

10.c

10.00-11.00

Klassijuhatajatund 

ruum 201/Mariliis Tulit

10.00-11.00

Õppides loon ennast 

ruum 102/ Krista Bergmann

10.00-11.00

Klassijuhatajatund/ruum 219

Ene Soolepp

*Õpikute kättesaamine/ruum 103

11.15-12.15

Tutvumine / ruum 201/M.Tulit

*Õpikute kättesaamine /ruum 103 

11.15-12.15

Klassijuhatajatund/ruum 203/ Meeli Lepisk, 

Peet- Märt Irdt

11.15-12.15

Õppides loon ennast 

ruum 102/ Krista Bergmann

12.20- 12.55  lõunasöök /NPK söökla

13.00-13.30

Tutvumine kooliõe Alice Plaadoga/ ruum 215

 

13.40- 14.10 IT-keskkonnad ja -vahendid

Meelis Hallisk/ ruum315 

13.00-14.00

*Õpikute kättesaamine /ruum 103

Tutvumine/ruum  203/

M.Lepisk, P- M Irdt

13.15-14.00

Kohanemine ja vaimne tervis

ruum 101/ Jaanika Jõeorg- Kesküla

14.15- 15.00  pildistamine (õpilaspileti jaoks): 10.a, 10.b, 10.c

 

10.a

10.b

10.c

14.30 - 15.15

Kohanemine ja vaimne tervis

ruum 101

 Jaanika Jõeorg- Kesküla

 

14.45-15.015

Tutvumine kooliõe Alice Plaadoga

 ruum 215

 

15.00 - 15.30

IT-keskkonnad ja -vahendid

Meelis Hallisk/ruum 315

15.25- 16.25

Õppides loon ennast 

ruum 102

 Krista Bergmann


 

15.25- 16.10

Kohanemine ja vaimne tervis

ruum 101

 Jaanika Jõeorg- Kesküla

15.40 - 16.10

Tutvumine 

Alice Plaadoga, ruum 215

16.20- 17.05

 

 

16.20- 16.50 

IT-keskkonnad ja -vahendid

Meelis Hallisk/ ruum 315

16.29 - 17.05

ruum 219, E.Soolepp 

17.30- 18.00   õhtusöök NPK sööklas

18.00- 19.45 

Ühistegevused: liikumise töötoad, tutvustatakse NRG trenne ja sportimisvõimalusi.

Registreeri enda osalus.

1. treening

Korvpall (tüdrukud) 18-18.30 

Korvpall (poisid) 18-18.30 

Võrkpall 18.00-18.30 

Saalihoki 18.-18:30

Frisbee 18.00-18.45 

Jõusport(jõusaalis) 18.00-18.50

Lihastreening 18.00-18.30

Saalivõrkpall 18.00-18.30

 

2.treening 

Saalivõrkpall 18.40-19.10

Vastuspidavustreening 18.40-19.10

Korvpall (poisid) 18.40-19.10

Korvpall (tüdrukud) 18.40-19.10

Rannavõrkpall 18.40-19.10

Saalihoki 18.40-19.10

Frisbee 18.45-19.30

Jõusport 19.00-19.50

 

3. treening 

Saalivõrkpall 19.20-19.50

Body & Mind (Ingrdi Hamer) 19.20-19.50

Korvpall (poisid) 19.20-19.50

Korvpall (tüdrukud) 19.20-19.50

Rannavõrkpall 19.20-19.50

Saalihoki 19.20-19.50

 

19.45 - 22.00 - vaba aeg.
23.00  - öörahu.

 

Teisipäev, 29. august 2023


8.15 - 8.45 hommikusöök/NPK söökla

aeg

10.a

10.b

10.c

9.00-9.50    

Nõo RG juhtkonna infotund/ ruum 116

10.00-10.45

Arvutiõpetus

ruum 315

R.Schihalejev

Füüsika ruum 203

õp Peet- Märt Irdt

Keemia/bioloogia

õp Epp Vinne

õp Aivar Vinne

ruum 219

10.55-11.40

Olümpiaadikursused ja- laagrid - mis need on?

ruum 203 - füüsika, P-M Irdt

ruum 219 - keemia ja bioloogia, E. ja A.Vinne

ruum 201 - matemaatika, M.Tulit

11.50-12.35

Olümpiaadikursused ja- laagrid - mis need on?

ruum 203 - füüsika, P-M Irdt

ruum 219 - keemia ja bioloogia, E. ja A.Vinne

ruum 201 - matemaatika, M.Tulit

12.35-13.05

LÕUNASÖÖK

13.15- 13.45

Valikkursused Nõo RGs

 S. Keisk/ruum 116

14.00- 14.45

Ühiselamust

J. Järveoja/ruum 116

15.00- 17.00 

Orienteerumine Nõo alevis, juhendab Egle Haljassaar.

 Igast klassis moodustub kolm gruppi + vähemalt 1 telefon e-orienteerumiseks,

koguneme spordiväljakul.

17.30 - 18.00

ÕHTUSÖÖK / NPK söökla

18.00- 19.30 

Mälumäng/ruum 116/J.Järveoja

 

19.30 - 22.00 - vaba aeg.

23.00 - öörahu.

Hea Nõo Reaalgümnaasiumi 70. lend ehk 10. klasside õpilased ja nende lapsevanemad!

Nagu oleme varakult teada andnud, ootame 10. kl. õpilasi kooli pühapäeval, 27. augustil.
Õpilastele viiakse 28.-29.08 läbi laager nende  paremaks kohanemiseks meie koolis.

Laagri kava on nüüd paigas ja nähtav allpool.

Palume siiski arvestada, et muudatused laagri kavas ei ole välistatud.

Palume meid teavitada, kui õpilane laagris ei osale või  mõnel päeval puudub!

Meie koolikompleks asub Nõos, Kalju Aigro tn 5.
Pühapäeval pääseb ühiselamusse siseõuest (mitte kooli peauksest).
Tartu poolt sõites näete K. Aigro tn liikudes enne Nõo Põhikooli. Sõitke sellest mööda (100 meetrit) ja 50 meetrit pärast meie õppehoonet (seinale on suurelt maalitud „Nõo Reaalgümnaasium“) keerake paremale, hoone siseõue. Keelumärgist võite saabumisel julgelt mööda sõita!
Esimesel korrusel on vastas meie töötajad, kes infot jagavad ja teid juhendavad.
Päeva jooksul võib olla hetki, kus korraga saabujaid on palju ning peate natuke ootama. Ka parklas võib vahepeal ruumipuudus olla. Palume mõistmist ja kannatlikkust!

Lapsevanema osalemine pühapäevasel kohtumisel juhtkonnaga ei ole kohustuslik. Kohtumisel räägitud, tutvustatud info edastame hiljem ka Stuudiumisse. Ning juba septembris toimub 10. klasside lastevanemate koosolek (kuupäeva veel täpsustame).

Õppetöö algab  30. augustil. Nende kahe päeva (30. ja 31.08) arvel pikendame kevadist koolivaheaega. Kohanemislaager ei ole õppetöö osa ja seda vaheaja pikendamisel ei arvestata.

Kooliaasta avaaktus toimub 1. septembril kella 9.00-st. See toimub meil traditsiooniliselt õues. Aktusel võivad osaleda kõik, kes soovivad.   

Kohtumiseni!
Jaanus Järveoja
Nõo Reaalgümnaasiumi direktor

 

 

PÄEVAKAVA

pühapäev, 27. august 2023

Alates kell 10.00 majutus NRG ühiselamus.

15.00- 16.00 toimub 70.  lennu kohtumine kooli juhtkonnaga ruumis 116.
16.00 - 16.40 lõunasöök Nõo Põhikooli sööklas.           

                          Kooli juhtkonna kohtumine lastevanematega ruumis 116.

16.45 10.a, 10.b, 10.c ekskursioon õppehoonetes.

18.00- 19.30 õpikute väljastamine ruumis 103.

19.30 Nõo RG traditsioonidest räägib  K. Bergmann (ruum 116).

21.00 - 22.00 - vaba aeg.
23.00 - öörahu.

 Esmaspäev, 28. august 2023

8.15 - 8.45
- hommikusöök Nõo Põhikooli sööklas.

14.15- 15.00  pildistamine (õpilaspileti jaoks): 10.a, 10.b, 10.c

 

10.a

10.b

10.c

14.30 - 15.15

Kohanemine ja vaimne tervis

ruum 101

 Jaanika Jõeorg- Kesküla

 

14.45-15.015

Tutvumine kooliõe Alice Plaadoga

 ruum 215

 

15.00 - 15.30

IT-keskkonnad ja -vahendid

Meelis Hallisk/ruum 315

15.25- 16.25

Õppides loon ennast 

ruum 102

 Krista Bergmann


 

15.25- 16.10

Kohanemine ja vaimne tervis

ruum 101

 Jaanika Jõeorg- Kesküla

15.40 - 16.10

Tutvumine 

Alice Plaadoga, ruum 215

16.20- 17.05

 

 

16.20- 16.50 

IT-keskkonnad ja -vahendid

Meelis Hallisk/ ruum 315

16.29 - 17.05

ruum 219, E.Soolepp 

17.30- 18.00   õhtusöök NPK sööklas

18.00- 19.45 

Ühistegevused: liikumise töötoad, tutvustatakse NRG trenne ja sportimisvõimalusi.

Registreeri enda osalus.

1. treening

Korvpall (tüdrukud) 18-18.30 

Korvpall (poisid) 18-18.30 

Võrkpall 18.00-18.30 

Saalihoki 18.-18:30

Frisbee 18.00-18.45 

Jõusport(jõusaalis) 18.00-18.50

Lihastreening 18.00-18.30

Saalivõrkpall 18.00-18.30

 

2.treening 

Saalivõrkpall 18.40-19.10

Vastuspidavustreening 18.40-19.10

Korvpall (poisid) 18.40-19.10

Korvpall (tüdrukud) 18.40-19.10

Rannavõrkpall 18.40-19.10

Saalihoki 18.40-19.10

Frisbee 18.45-19.30

Jõusport 19.00-19.50

 

3. treening 

Saalivõrkpall 19.20-19.50

Body & Mind (Ingrdi Hamer) 19.20-19.50

Korvpall (poisid) 19.20-19.50

Korvpall (tüdrukud) 19.20-19.50

Rannavõrkpall 19.20-19.50

Saalihoki 19.20-19.50

 

19.45 - 22.00 - vaba aeg.
23.00  - öörahu.

 

Teisipäev, 29. august 2023


8.15 - 8.45 hommikusöök/NPK söökla

aeg

10.a

10.b

10.c

9.00-9.50    

Nõo RG juhtkonna infotund/ ruum 116

10.00-10.45

Arvutiõpetus

ruum 315

R.Schihalejev

Füüsika ruum 203

õp Peet- Märt Irdt

Keemia/bioloogia

õp Epp Vinne

õp Aivar Vinne

ruum 219

10.55-11.40

Olümpiaadikursused ja- laagrid - mis need on?

ruum 203 - füüsika, P-M Irdt

ruum 219 - keemia ja bioloogia, E. ja A.Vinne

ruum 201 - matemaatika, M.Tulit

11.50-12.35

Olümpiaadikursused ja- laagrid - mis need on?

ruum 203 - füüsika, P-M Irdt

ruum 219 - keemia ja bioloogia, E. ja A.Vinne

ruum 201 - matemaatika, M.Tulit

12.35-13.05

LÕUNASÖÖK

13.15- 13.45

Valikkursused Nõo RGs

 S. Keisk/ruum 116

14.00- 14.45

Ühiselamust

J. Järveoja/ruum 116

15.00- 17.00 

Orienteerumine Nõo alevis, juhendab Egle Haljassaar.

 Igast klassis moodustub kolm gruppi + vähemalt 1 telefon e-orienteerumiseks,

koguneme spordiväljakul.

17.30 - 18.00

ÕHTUSÖÖK / NPK söökla

18.00- 19.30 

Mälumäng/ruum 116/J.Järveoja

 

19.30 - 22.00 - vaba aeg.

23.00 - öörahu.

10.a

10.b

10.c

10.00-11.00

Klassijuhatajatund 

ruum 201/Mariliis Tulit

10.00-11.00

Õppides loon ennast 

ruum 102/ Krista Bergmann

10.00-11.00

Klassijuhatajatund/ruum 219

Ene Soolepp

*Õpikute kättesaamine/ruum 103

11.15-12.15

Tutvumine / ruum 201/M.Tulit

*Õpikute kättesaamine /ruum 103 

11.15-12.15

Klassijuhatajatund/ruum 203/ Meeli Lepisk, 

Peet- Märt Irdt

11.15-12.15

Õppides loon ennast 

ruum 102/ Krista Bergmann

12.20- 12.55  lõunasöök /NPK söökla

13.00-13.30

Tutvumine kooliõe Alice Plaadoga/ ruum 215

 

13.40- 14.10 IT-keskkonnad ja -vahendid

Meelis Hallisk/ ruum315 

13.00-14.00

*Õpikute kättesaamine /ruum 103

Tutvumine/ruum  203/

M.Lepisk, P- M Irdt

13.15-14.00

Kohanemine ja vaimne tervis

ruum 101/ Jaanika Jõeorg- Kesküla