News

Uute õpilaste vastuvõtt 12. June Ruth Maal


Nõo Reaalgümnaasiumi 10. klassid on õppeaastaks 2023/24 komplekteeritud. Ootame meile
nõusoleku andnud õpilase tunnistuse koopiat (pilt või skaneeritud) hiljemalt 25. juuniks. Rõhutame,
et silmas peetakse põhikooli lõputunnistust koos hinnetelehega (mitte klassitunnistust).
Õpilane, kes meile lõputunnistuse koopiat ei saada, kaotab koha 10. klassi nimekirjas.
Palume meid kohe teavitada, kui oled oma plaane muutnud ja ei asu meie koolis õppima. Saame
rõõmustada tubli õpilast varunimekirjast.
Vastuvõtukatseid Nõo Reaalgümnaasium selle aastal rohkem ei korralda. Kooli saab kandideerida
vaid õpilane, kellel on selline õigus ilma katseid sooritamata.
Tuletame meelde, et Nõo Reaalgümnaasium alustab uut kooliaastat enne 1. septembrit.
10. klasside kohanemislaager algab 28. augustil (ühiselamusse saab tulla 27. augustil).

Nõo Reaalgümnaasiumi 10. klassid on õppeaastaks 2023/24 komplekteeritud. Ootame meile
nõusoleku andnud õpilase tunnistuse koopiat (pilt või skaneeritud) hiljemalt 25. juuniks. Rõhutame,
et silmas peetakse põhikooli lõputunnistust koos hinnetelehega (mitte klassitunnistust).
Õpilane, kes meile lõputunnistuse koopiat ei saada, kaotab koha 10. klassi nimekirjas.
Palume meid kohe teavitada, kui oled oma plaane muutnud ja ei asu meie koolis õppima. Saame
rõõmustada tubli õpilast varunimekirjast.
Vastuvõtukatseid Nõo Reaalgümnaasium selle aastal rohkem ei korralda. Kooli saab kandideerida
vaid õpilane, kellel on selline õigus ilma katseid sooritamata.
Tuletame meelde, et Nõo Reaalgümnaasium alustab uut kooliaastat enne 1. septembrit.
10. klasside kohanemislaager algab 28. augustil (ühiselamusse saab tulla 27. augustil).