News

Euroopa Parlamendi noortepäev Strasbourgis 09. January Ruth Maal


Detsembris osales 24 Nõo Reaalgümnaasiumi abiturienti Prantsusmaal Strasbourgis Euroopa Parlamendi noortepäeval, viibides seal koos teiste Euroopa Liidu liikmesmaade gümnasistidega. Õpilased said osa Euroopa Parlamendi tööst, kuulates sõnavõtte, püüdes ise sõna sekka öelda üldkogul või teistega suheldes, hääletades ja Euroopa Parlamendi hoonega tutvudes. Lisaks päevale Euroopa Parlamendis tutvuti lähemalt Strasbourgi linnaga Prantsusmaal ning Ulmi ja Stuttgardi linnaga Saksamaal. Viimases jääb ilmselt eriliselt meelde Mercedes-Benzi muuseumi külastus, mis moodustas moodsa kontrasti seni nähtud ajaloolistele kesklinnadele ja katedraalidele. Reis oli sujus hästi ning osalejad saabusid tagasi rõõmsatena ja mitmete kogemuste poolest rikkamatena.

Detsembris osales 24 Nõo Reaalgümnaasiumi abiturienti Prantsusmaal Strasbourgis Euroopa Parlamendi noortepäeval, viibides seal koos teiste Euroopa Liidu liikmesmaade gümnasistidega. Õpilased said osa Euroopa Parlamendi tööst, kuulates sõnavõtte, püüdes ise sõna sekka öelda üldkogul või teistega suheldes, hääletades ja Euroopa Parlamendi hoonega tutvudes. Lisaks päevale Euroopa Parlamendis tutvuti lähemalt Strasbourgi linnaga Prantsusmaal ning Ulmi ja Stuttgardi linnaga Saksamaal. Viimases jääb ilmselt eriliselt meelde Mercedes-Benzi muuseumi külastus, mis moodustas moodsa kontrasti seni nähtud ajaloolistele kesklinnadele ja katedraalidele. Reis oli sujus hästi ning osalejad saabusid tagasi rõõmsatena ja mitmete kogemuste poolest rikkamatena.